Pressmeddelande, 01 juni 2020

Lägsta varselnivån sedan krisens början

Förra veckan varslades 1 678 personer om uppsägning. Det är det lägsta antalet sedan krisen inleddes. Men arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt.

Mellan 25 och 31 maj varslades 1 678 personer om uppsägning och totalt har 77 758 personer varslats om uppsägning sedan början av mars. Antalet varsel har planat ut de senaste veckorna.

– Vi ser betydligt färre varsel i maj än under mars och april. Det kan tyda på att arbetsgivarna har varslat färdigt inför sommaren, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.  

Den gångna veckan skrev 11 647 personer in sig som arbetssökande, vilket är 4 230 fler än veckan innan. Totalt är 438 457 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar 8,5 procents arbetslöshet.

– Arbetslösheten fortsätter att stiga i hög takt och det finns betydligt färre lediga jobb att söka. En del av de jobb som nu försvinner kommer inte att komma tillbaka. Har man funderat på att vidareutbilda sig så kan det vara ett bra tillfälle nu, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-05-31, per län

1 mars – 31 maj 2020
Stockholms län 39 504
Uppsala län 966
Södermanlands län 1 266
Östergötlands län 2 824
Jönköpings län 2 630
Kronobergs län 610
Kalmar län 931
Gotlands län 254
Blekinge län 438
Skåne län 4 946
Hallands län 1 356
Västra Götalands län 13 765
Värmlands län 976
Örebro län 662
Västmanlands län 717
Dalarnas län 1 280
Gävleborgs län 1 199
Västernorrlands län 339
Jämtlands län 532
Västerbottens län 722
Norrbottens län 1 558
Ingen uppgift 281
Riket 77 756
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-05-31, per näringsgren

Näringsgren

1 mars – 31 maj 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 8 888
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 589
Byggverksamhet 3 110
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8 104
Transport och magasinering 9 235
Hotell- och restaurangverksamhet 17 666
Informations- och kommunikationsverksamhet 3 403
Finans- och försäkringsverksamhet 515
Fastighetsverksamhet 179
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5 323
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 12 178
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 921
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 222
Kultur, nöje och fritid 5 146
Annan serviceverksamhet 1 225
Uppgift saknas 0
Summa 77 756

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.
Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 8 juni kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20200531