Pressmeddelande, 11 maj 2020

Färre varsel men arbetslösheten stiger

Antalet personer som varslas om uppsägning avtar och ligger nu på den lägsta nivån sedan krisen inleddes. Antalet nyinskrivna fortsätter att ligga på en hög nivå och arbetslösheten är 8,3 procent.

Första veckan i maj har 13 591 personer skrivit in sig som arbetssökande. Totalt är 427 298 personer inskrivna arbetslösa vilket motsvarar 8,3 procents arbetslöshet.

- Arbetslösheten fortsätter att stiga brett och de flesta kommer från arbeten inom hotell- och restaurang, försäljning och transport, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den senaste veckan var det 1 849 personer som varslades om uppsägning vilket är den lägsta nivån sedan krisen inleddes. Sedan början av mars är det totalt 71 037 personer som varslats om uppsägning.

Initialt drabbade krisen framför allt privata tjänster. De senaste veckorna har industrin tagit en större andel. Hittills i maj har 41 procent av de som varslats om uppsägning en anställning inom industrin.

- Den globala utvecklingen har stor påverkan på industrin där vi nu ser fler varsel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.Det finns fortfarande efterfrågan på personal inom utbildning, vård och omsorg men den är lägre än samma vecka förra året. Antalet nyanmälda platser minskar i de flesta branscher.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-05-10, per län
1 mars – 10 maj 2020
Stockholms län 36 475
Uppsala län 911
Södermanlands län 1 119
Östergötlands län 2 653
Jönköpings län 2 286
Kronobergs län 605
Kalmar län 906
Gotlands län 212
Blekinge län 368
Skåne län 4 548
Hallands län 1 341
Västra Götalands län 11 854
Värmlands län 949
Örebro län 626
Västmanlands län 632
Dalarnas län 1 269
Gävleborgs län 1 010
Västernorrlands län 330
Jämtlands län 518
Västerbottens län 651
Norrbottens län 1 503
Ingen uppgift 271
Riket 71 037

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-05-10, per näringsgren
 
Näringsgren 1 mars – 10 maj 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 7 926
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 583
Byggverksamhet 2 637
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 7 389
Transport och magasinering 8 178
Hotell- och restaurangverksamhet 17 506
Informations- och kommunikationsverksamhet 3 099
Finans- och försäkringsverksamhet 515
Fastighetsverksamhet 174
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 196
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11 178
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9
Utbildning 851
Vård och omsorg; sociala tjänster 992
Kultur, nöje och fritid 4 592
Annan serviceverksamhet 1 174
Uppgift saknas 0
Summa 71 037

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 18 maj kl 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020

Varselstatistik 1992-2019

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20200510