Pressmeddelande, 06 juli 2020

Varsel och nyinskrivna vecka 27

  • Vecka 27 varslades 1 421 personer om uppsägning. Totalt har nu 89 829 antal personer varslats sedan början av mars.

  • Under veckan skrev 15 990 nya personer in sig som arbetslösa. Arbetslösheten uppgår nu till 472 625 personer, vilket motsvarar 9,1 procent.
  • Av de nya arbetslösa var 4 375 ungdomar i åldern 18–24 år. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 71 082 personer, vilket motsvarar 13,1 procent.
 

Antalet varslade per län hittas här:

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019

Kontakt

Arbetsförmedlingens pressjour: 010-486 10 00

Följ oss på Twitter @Arbetsformed