27 april 2020

180 miljoner till sommarjobb

Ung flicka i vit uniform

Totalt 180 miljoner kronor fördelas till Sveriges samtliga kommuner för att de ska kunna erbjuda ungdomar ett sommarjobb, eller feriejobb som det oftast kallas i kommunerna.

Projektet Sommarjobbsatsningen har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få ett sommarjobb. Det här är alltså en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade satsningar och ska inte användas som medel istället för redan avsatta medel eller planer.

Pengarna ska främst användas som lön för arbete i den kommunala verksamheten där kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. En mindre del kan användas för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna sommarjobben.

För vilka ungdomar?

Den här satsningen gäller ungdomar som avslutar årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och till ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Framför allt ska kommunerna vända sig till de ungdomar som kan ha svårt att ordna ett sommarjobb på egen hand.

Hur mycket pengar kan en kommun få?

Pengarna fördelas utifrån hur många ungdomar som är folkbokförda i kommunen. För kommuner med flest ungdomar innebär det som mest cirka 14 miljoner kronor, för kommuner med minst antal ungdomar innebär det cirka 40 000 kronor.

Kommer överens med Arbetsförmedlingen

Kommunen och arbetsförmedlingen i kommunen tecknar en överenskommelse om att kommunen vill ta del av extrapengarna. Överenskommelsen ska tecknas så snart som möjligt. På SKR:s hemsida finns detaljerad information och underlag för överenskommelser och rekvisitioner.

Sommarjobbssatsningen på SKR

Sommarjobbsatsningen