Begära ut allmänna handlingar på plats på huvudkontoret i Solna

Formulär för dig som är på plats på Arbetsförmedlingens huvudkontor, Elektrogatan 4 i Solna och vill begära att ta del av allmänna handlingar eller uppgifter som finns hos Arbetsförmedlingen. Vi lämnar ut handlingar och uppgifter efter att vi har sekretessprövat innehållet.

Svar kan dröja beroende på vilken handling som efterfrågas. Har du inte möjlighet att vänta kvar på plats kan du lämna en kontaktuppgift eller återkomma till huvudkontoret på Elektrogatan 4 i Solna vid ett senare tillfälle.

Om du har skyddade personuppgifter eller vill vara anonym ska du inte använda formuläret. Kontakta oss då via telefon istället.

Läs gärna vanliga frågor och svar innan du begär ut handlingar.

Formulär för begäran av allmänna handlingar

Vid behov av återkoppling gällande din begäran så är det bra om du lämnar en kontaktuppgift, exempelvis ett telefonnummer eller e-postadress.

Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift)


Vilka handlingar vill du begära ut? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Vilka handlingar vill du begära ut? (obligatorisk uppgift)Beskriv så detaljerat som möjligt vad du vill ta del av. Till exempel typ av handling, ärendenummer, datum eller annat.

Ange tidperioden så här: ÅÅÅÅ-MM-DD--ÅÅÅÅ-MM-DD
Har du ett samtycke eller en fullmakt? (frivillig uppgift)
Om du har fått ett samtycke eller en fullmakt från den som skyddas av sekretessen kommer du att få instruktioner om hur du skickar in samtycket till oss.
Har du ett samtycke eller en fullmakt? (frivillig uppgift)


Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift)

Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift)

Du måste godkänna följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste godkänna följande (obligatorisk uppgift)