Ökad kunskap om våld i nära relationer utvecklar leverantörsmarknaden

Publicerad: 2024-05-27

I Arbetsförmedlingens granskning av avtalskravet våld i nära relationer uppger sex av tio leverantörer att kravet har utvecklat dem som företag.

Ökad kunskap om våld i nära relationer

2020 införde Arbetsförmedlingen avtalskravet, våld i nära relationer (VINR) som ska ingå i alla upphandlingar av arbetsmarknadstjänster. Målsättningen med avtalskravet är att leverantörerna ska få kunskap om hur våld i nära relationer kan påverka de arbetssökande och hur de kan stödja en arbetssökande som har eller har haft erfarenhet av våld.

Krav på utbildning om VINR

Avtalskravet innebär att alla medarbetare hos leverantörer som arbetar nära eller med deltagare i aktuell tjänst ska ha genomfört en webbaserad utbildning om våld i nära relationer (VINR). Länk till utbildningen finns under rubriken Relaterad information.

Nu har Arbetsförmedlingen genomfört en tematisk granskning av avtalskravet ur ett leverantörsperspektiv. Du hittar länken till granskningen Våld i nära relationer – VINR under rubriken Relaterad information.

Granskningen har bland annat gett följande insikter:

  • Avtalskravet VINR har bidragit både till den nationella strategins- och Arbetsförmedlingens målsättning med ökad upptäckt av våld.
  • Avtalskravet har bidragit till utveckling av leverantörsmarknaden. 63 procent av deltagande leverantörer uppger att avtalskravet utvecklat dem som företag.
  • Mer än hälften, 56 procent, av handledarna, svarar att de haft konkret nytta av det avtalsställda kravet på genomförande av webbutbildningen – våld i nära relationer. 78 procent av handledarna anger att de är mer uppmärksamma på signaler eller tecken på våld i nära relationer hos deltagare och medmänniskor.
  • 35 procent av handledarna anger att de vid ett eller flera tillfällen visat deltagare Arbetsförmedlingens hemsida med information om våld i nära relationer.