Så förebygger du hot och våld

Publicerad: 2024-05-02

Deltagare anvisade till arbetsmarknadspolitiska program likställs med arbetstagare vid deltagande i verksamhet på arbetsplats. Arbetsplatsen ska utformas och utrustas för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt.

Här hittar du stödmaterial

Under rubriken Relaterad information hittar du länkar till Arbetsmiljöverkets sidor om hot och våld och Arbetsförmedlingens stödmaterial vid upptäckt av våld. Allt detta är viktigt att alla era medarbetare har god kännedom om.