Fördröjning av kundomdömen för rusta och matcha

Publicerad: 2024-03-27

Kundomdömena som var planerade att publiceras i början av året har försenats. Så fort vi vet när enkäterna kan börja skickas ut igen återkommer vi med en ny tidplan.

Stöd vid val av leverantör

Kundomdömena baseras på enkätsvar från deltagare i rusta och matcha och ska vara ett stöd för arbetssökande som ska välja leverantör.

Kundomdömena var planerade att publiceras i början av året men har blivit försenade. Fördröjningen beror bland annat på ett utvecklingsarbete med att bygga en ny operativ databas. Eftersom underlagen till enkäterna behöver hämtas från den nya databasen har utskicket av enkäterna tills vidare pausats och publicering av kundomdömen är därför inte möjligt.

Vi återkommer så fort vi har mer information om när enkäterna kan börja skickas ut igen och när kundomdömena beräknas publiceras.