Nöjda deltagare i rusta och matcha

Publicerad: 2024-05-30

Arbetslösa i tjänsten rusta och matcha tycker att aktiviteten fungerar relativt väl och är nöjda med det stöd de får, visar en ny studie från IFAU.

Vad som händer i tjänsten

I rapporten Rusta och matcha - Vad händer hos privata leverantörer av arbetsmarknadsinsatser? har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, bland annat undersökt valet av leverantör, insatserna i tjänsten och hur deltagarna uppfattar dem. Rapporten bygger på en omfattande enkät med ett stort antal deltagare i rusta och matcha.

Särskilt nöjda med handledaren

Deltagarna i rusta och matcha är särskilt nöjda med stödet de får från sina handledare och att aktiviteten fungerar bra. De anser även att aktiviteterna är anpassade efter deras behov och att deras motivation att hitta ett jobb har ökat sedan de började i tjänsten samt att deras kunskap om arbetsmarknaden har ökat. Deltagare med lägre utbildning är mer nöjda än högutbildade, vilket kan bero på att högutbildade per automatik får färre insatser.

Var fjärde vill ha mer kontakt med sin handledare

I rapporten framgår det att deltagare som har en lägre arbetsförmåga eller någon form av funktionsnedsättning inte får fler insatser än de med högre utbildning, trots att leverantörens ersättning är högre för dem som står långt från arbetsmarknaden än för de som står nära. Runt 70 procent svarar att de har lagom mycket kontakt med sin handledare. Samtidigt vill drygt 25 procent att kontakterna ska öka.