Nya och tydligare villkor i rusta och matcha

Publicerad: 2024-05-28

Förfrågningsunderlaget (FFU) för tjänsten rusta och matcha uppdateras den 28 maj och börjar gälla på en gång. Uppdateringarna gäller bland annat lokaler, personaltäthet och publicering av resultat.

Anpassa villkoren i pågående upphandling

Arbetsförmedlingens dialog med leverantörerna av rusta och matcha och myndighetens egen leverantörsuppföljning bidrar ständigt till nya insikter om hur tjänsten kan fungera mer effektivt. Dessutom får Arbetsförmedlingen kontinuerligt nya uppdrag från regeringen som rör upphandlade matchningstjänster. Eftersom rusta och matcha är upphandlad enligt lagen om valfrihet (LOV) går det att anpassa kraven och villkoren utan att göra en ny upphandling, förutsatt att det anges i förfrågningsunderlaget.

De viktigaste förändringarna

En utförlig beskrivning av förändringarna i förfrågningsunderlaget finns i bildspelet Uppdatering av rusta och matcha, som du hittar under rubriken Relaterad information.

Några av förändringarna:

  • tydligare hänvisning till Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldigheten
  • tydligare krav på verifiering gällande leverantörens personal
  • tydligare krav på leverantörernas lokaler och bemanning
  • uppdaterade fakturerings- och betalningsvillkor
  • uppdaterad version av Allmänna villkor för upphandlade arbetsmarknadstjänster.

Uppskov för bemanning och tjänstedeklarationer

Det uppdaterade förfrågningsunderlaget publiceras i upphandlingssystemet Tendsign den 28 maj 2024 och börjar gälla på en gång. För förändringarna som gäller handledarbemanning och uppdaterade tjänstedeklarationer kommer ett uppskov att ges till den 1 september 2024.

Vad du som leverantör ska göra

Leverantörer som godkänner förändringarna behöver inte göra någonting, medan de som inte godkänner förändringarna ska höra av sig senast den 11 juni. Mer information om processen finns att läsa i Tendsign, där det även går att ställa frågor om tjänsten och förfrågningsunderlaget

Arbetsförmedlingen kommer även att gå igenom uppdateringarna på kommande tjänsteinformation den 4 juni.

Relaterad information

Uppdatering av rusta och matcha Powerpoint, 2 MB.