Drift- och underhållsinformation direkt på Mina sidor för fristående aktörer

Publicerad: 2024-02-28

Nu kan du som leverantör få information om planerat underhållsarbete och pågående driftstörningar direkt på Mina sidor för fristående aktörer.

Direkt i systemstödet

Arbetsförmedlingen har nu möjlighet att direkt i systemstödet snabbt delge dig som leverantör viktig information gällande drift- och underhållsarbete som kan medföra påverkan på användandet av systemstödet.

Högst upp

Informationen visas vid behov högst upp på mina sidor för fristående aktörer och kommer vara synlig oavsett var du befinner dig i systemstödet. Det kan även finnas länk till publicerad artikel med mer information.

Relaterad information

System- och andvändarstöd