Förbättringar av mina sidor för fristående aktörer

Publicerad: 2024-02-12

Bättre underlag för fakturering, tydligare händelseöversikt och en ny informationsbanner på mina sidor för fristående aktörer som snabbt uppdaterar dig om planerade underhåll och pågående driftstörningar. Det är några av de förbättringar som Arbetsförmedlingen planerar att genomföra.

Fyra enskilda förbättringar

Utöver de listade förbättringarna som vi berättar om här gör vi en rad mindre uppdateringar för att rensa felaktig information och säkerställa att korrekt information visas i systemstödet.

Här ser du förbättringarna som är på gång:

 1. Exporten vidareutvecklas med fokus på ekonomi
  Du som leverantör kommer ha möjlighet att exportera information kring vilka periodiska redovisningar som skickats in och vilka som saknas för deltagare. Ekonomiexporten kommer att medföra bättre underlag för fakturering.
 2. Förbättrad händelseöversikt
  Händelseöversikten kommer stegvis att vidareutvecklas för att skapa en bättre överblick. I ett första steg kommer översikten ge tydligare information gällande mottagna rapporter och ny status på rapporter.
 3. Ny informationsbanner
  Bannern kommer att visas direkt på mina sidor för fristående aktörer med information gällande exempelvis planerade underhåll och pågående driftstörningar. Syftet är att du snabbt ska kunna ta del av viktig information som påverkar ditt arbete i systemstödet.
 4. Historik för deltagandegrad inom rusta och matcha 2
  I historiken kommer du att få tillgång till deltagares tidigare deltagandegrad. Det gäller ändringar av deltagandegraden som genomfördes den 17 januari.

Inom rusta och matcha 2 kommer även vissa uppdateringar genomföras vilka öppnar upp möjligheten för en deltagare som bytt leverantör att kunna gå tillbaka till den föregående leverantören.

Relaterad information

System och avvändarstöd