Problemet med att registrera handlingar nu löst

Publicerad: 2023-12-29

På grund av tekniska problem i Mina sidor fristående aktörer (MFSA) har det inte gått att rapportera in handlingar. Problemet nu är löst och vi kommer gå tillbaka till ordinarie rutin gällande klagomål för sent inkomna handlingar.

Efter den 27 november har det varit störningar i flera system som påverkat MFSA. Det medförde att ni leverantörer i stor utsträckning inte kunde rapportera handlingar i tid.

Problemet nu är löst och vi kommer gå tillbaka till ordinarie rutin gällande klagomål för sent inkomna handlingar.

Relaterad information

Problem med att registrera handlingar i Mina sidor fristående aktörer (artikel från 5 december 2023)