Problem med att registrera handlingar i Mina sidor fristående aktörer

Publicerad: 2023-12-05

På grund av tekniska problem i Mina sidor fristående aktörer (MFSA) har det inte gått att rapportera in handlingar i tid. Det gäller alla typer av handlingar som skulle ha inkommit från 27 november.

Sedan den 27 november har det varit stora störningar i flera system som påverkat MFSA. Det har medfört att ni leverantörer i stor utsträckning inte har kunnat rapportera handlingar i tid.

På grund av detta ska inga klagomål på sent inkomna handlingar registreras. Det berör alla tjänster i Mina sidor för fristående aktörer; rusta och matcha, rusta och matcha 2, steg till arbete och karriärvägledning.

Har du fått felmeddelande och status står som misslyckad behöver du skicka in handlingarna igen.

Det finns ännu inga prognoser för när problemet kan vara löst.