Programdeltagare bedöms utifrån sökintervall

Publicerad: 2023-11-29

Från och med den 1 december ska programdeltagare ha sökt minst så många lämpliga jobb som lägsta siffran i sitt sökintervall för att bedömas aktivt ha sökt lämpliga arbeten. Bedömningen avser sökta jobb månaden före.

Enklare för dig att ge stöd

Syftet med sökintervall är att det ska bli tydligt för programdeltagare vad som förväntas i jobbsökandet. Det gör det även enklare för dig som leverantör att ge tydlig information och hjälpa deltagaren att leva upp till kravet att vara aktivt arbetssökande.

Programdeltagare kan bli avstängd från ersättning

Den som har sökt färre jobb än lägsta siffran i sitt sökintervall kommer att få en varning eller bli avstängd från ersättning om hen inte bedöms ha godtagbara skäl. Om det står i handlingsplanen att programdeltagaren inte behöver söka jobb under den aktuella perioden gäller det.

Frågor hänvisas till oss

Sökintervall visas i den arbetssökandes handlingsplan som går att se via Mina sidor fristående aktörer för er som har deltagare i rusta och matcha 2, karriärvägledning och steg till arbete. Om deltagare har frågor om sitt sökintervall eller hur många jobb hen ska söka, hänvisa då till Arbetsförmedlingen.