Nu införs sökintervall i handlingsplanen för programdeltagare

Publicerad: 2022-12-14

Med en tydlig handlingsplan är det enklare för arbetssökande att göra rätt. Nu kan programdeltagare få ett sökintervall vilket gör det lättare att se vad som förväntas av dem, och för dig som leverantör lättare att stötta.

Från den 1 december kan Arbetsförmedlingen dokumentera ett sökintervall i handlingsplanen. Ett sökintervall kan till exempel vara 6 – 20 jobb. Sökintervallet beskriver hur många lämpliga jobb deltagaren ska söka per månad för att så snabbt som möjligt få ett jobb. Det visar också hur hen ska leva upp till kravet att aktivt söka lämpliga jobb.

Enklare för programdeltagare att göra rätt

Syftet med sökintervall är att det ska bli tydligt för programdeltagaren vad som förväntas i jobbsökandet. Det gör det enklare för arbetsförmedlarna och även för dig som leverantör att ge tydlig information och hjälpa programdeltagare att vara aktiva med att söka jobb och göra rätt.

I normalfallet har programdeltagarna ett krav på sig att aktivt söka lämpliga arbeten för att inte riskera att få en sanktion. Är det motiverat att undanta en deltagare från kravet att söka jobb ska arbetsförmedlarna dokumentera det i handlingsplanen istället för att sätta ett sökintervall.

Tidplan för införande av sökintervall för programdeltagare

Förändringen sker i tre steg vilket gör att det inte finns sökintervall mer än för enstaka programdeltagare från den 1 december.

Steg 1
1 december 2022 – arbetsförmedlarna kan sätta sökintervall

Steg 2
1 februari 2023 – arbetsförmedlarna ska sätta sökintervall eller dokumentera undantaget från kravet att söka jobb – ett moment i processen att upprätta eller förnya en handlingsplan.

Steg 3
1 september 2023 - bedömning om att aktivt söka arbete. Den lägsta siffran i sökintervallet blir gränsen för att bedömas aktivt ha sökt lämpliga arbeten. Programdeltagare som har sökt färre jobb än lägsta siffran i sitt sökintervall kommer att få en sanktion om de inte har godtagbara skäl.

Om den arbetssökande har hunnit få ett sökintervall visas det i handlingsplanen som går att nå via Mina sidor på arbetsformedlingen.se.

Hänvisa till Arbetsförmedlingen om den arbetssökande har frågor om sitt sökintervall eller hur många jobb hen ska söka.