Förtydligande om periodisk rapport

Publicerad: 2023-11-09

Nu justerar vi riktlinjerna för hur du ska tidrapportera aktiviteter för dina deltagare i rusta och matcha 2.

Från och med den 8 november ska du bara redovisa den tid som du utfört aktiviteter tillsammans med den arbetssökande. Individuella scheman som enligt avtal ska vara på deltagarens hela arbetsutbud är fortfarande viktiga och kommer att följas upp.

I samband med övergången till rusta och matcha 2 togs aktiviteten eget arbete bort vilket har påverkat rapporteringen i den periodiska rapporten.

Efter återkoppling från er leverantörer och vår interna analys är det tydligt att det inte fungerar i praktiken att rapportera in den totala tiden på detta sätt. Det finns behov av att skilja på tiden du som leverantör utför tillsammans med deltagaren och tiden som deltagaren utför på egen hand.