Fysiska kontrollbesök hos samtliga leverantörer av steg till arbete

Publicerad: 2023-10-13

För att bidra till en god leverantörsmarknad kommer Arbetsförmedlingen att göra fysiska kontrollbesök på samtliga leveransadresser i landet inom tjänsten steg till arbete.

Arbetsförmedlingen bokar tid

Kontrollbesöken kommer att genomföras inom sex månader från tjänstens startdatum den 18 september 2023. Inför besöken kommer Arbetsförmedlingen att kontakta ansvariga hos leverantörerna inom leveransområdet och boka in en tid för besöket.

Fysiska besök en del av det proaktiva arbetet

Syftet med Arbetsförmedlingens kontrollbesök är att följa upp hur leverantörerna har kommit i gång med verksamheten i sina lokaler samt att kontrollera att de är ändamålsenliga för verksamheten och att lokalerna uppfyller kraven på tillgänglighet och har den utrustning som krävs för att kunna leverera tjänsten.

Bidrar till en god leverantörsmarknad

Fysiska kontrollbesök är en del av Arbetsförmedlingens proaktiva arbete i syfte att säkerställa avtalsefterlevnad och bidra till en god leverantörsmarknad.