Steg till arbete: informativ rapport försenad till 17 oktober

Publicerad: 2023-10-04

Möjligheten att skicka in informativ rapport innan tjänsten steg till arbete startar är försenat till den 17 oktober. Fram till dess ska ni fortsätta använda lokal överenskommelse för att boka tolk till startsamtal.

Vi har tidigare informerat om att det från den 4 oktober skulle vara möjligt att skicka in informativ rapport och boka tolk innan stjänsten startar. Nu blir det allså inte möjligt förrän den 17 oktober.