Informativ rapport för steg till arbete

Publicerad: 2023-09-26

Från och med den 4 oktober är det möjligt att skicka in informativ rapport innan tjänsten startar, vilket betyder att du som leverantör av tjänsten steg till arbete kan påtala dina behov av tolk inför startsamtalet via en informativ rapport.

Framöver ska alla tolkbokningar ske via informativ rapport och inte via telefon eller annan lokal rutin. Se till att skicka in dina behov av tolk i god tid för att Arbetsförmedlingen ska kunna göra en bokning till ditt planerade möte.

Relaterad information

Steg till arbete