Nytt EU-projekt ska hjälpa arbetssökande i rusta och matcha 2

Publicerad: 2023-09-01

I dag den 1 september startar Arbetsförmedlingen EU-projektet Onward ESF+. Projektet som ägs och drivs av Arbetsförmedlingen ska med pengar från Europeiska Socialfonden plus (ESF+) möjliggöra att arbetssökande får ta del av insatser inom rusta och matcha 2.

– Med hjälp av det ekonomiska stödet från EU får arbetssökande ta del av rustande och matchande insatser för att få möjlighet att snabbare hitta arbete eller börja reguljära studier och få kompetens som möter arbetsmarknadens behov, säger Tomislavka Barisic, enhetschef för tjänsteutveckling Leverantör samt projektägare för ESF-projektet.

Oförändrade villkor

Projektet erbjuder insatser inom matchningstjänsten rusta och matcha 2. Det innebär att arbetssökande som blir beviljade att delta i tjänsten under projektperioden finansieras av projektet Onward ESF+.

Finansieringen från ESF+ påverkar inte avtalet för leverantörer av rusta och matcha 2. Villkoren för ersättning, målgrupp och bedömningsstödet är desamma och den prognostiserade volymen kvarstår enligt tidigare beräkning.

Arbetssökande som anvisas till Onward ESF+ får ett brev med information om att insatsen ingår i projektet.

– Målet är att arbetssökande som deltar i projektet ska få stöd för att komma närmare arbetsmarknaden, säger Malgorzata Anderssonen, projektledare för ESF-projektet. Projektet pågår från den 1 september 2023 till den 31 december 2025.

Det här är Onward ESF+

Onward ESF+ är ett projekt inom Europeiska Socialfonden plus (ESF+) som ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken så att arbetslösa kvinnor och män får ta del av rustande och matchande insatser i syfte att snabbt hitta arbete eller börja reguljära studier. Arbetsförmedlingen har sökt och fått pengar för att kunna genomföra riktade insatser mot den aktuella målgruppen.

Relaterad information

Onward ESF+

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden