Tjänstedialog 5 september: Kriminalvården om sitt stora rekryteringsbehov

Publicerad: 2023-08-31

Inom en femårsperiod behöver Kriminalvården rekrytera 5 000 nya medarbetare. För att de ska klara utmaningen ska Arbetsförmedlingen tillsammans med leverantörer av matchningstjänster hjälpa dem att hitta potentiella kandidater. Kriminalvården berättar mer den 5 september.

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har nyligen tecknat en överenskommelse om att samarbeta kring rekryteringen av kriminalvårdare.

– Vi kan hjälpa till att matcha rätt personer till de aktuella jobben och våra leverantörer inom rusta och matcha kan också bidra till att vi lyckas bra med uppdraget, säger Sofia Rooth Andersson, samordningsansvarig på Arbetsförmedlingen.

Förändrade utbildningskrav för kriminalvårdare

Bakgrunden är att Kriminalvården förra året tog bort kravet på gymnasieutbildning för att få ta anställning som kriminalvårdare. Annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet är också kvalificerande för den som söker jobb som kriminalvårdare.

Förändringen har öppnat nya möjligheter för oss att tillsammans med våra partners kunna bidra med kompetens i det uppkomna läget.

Gemensamma kommunikationsinsatser

Arbetsförmedlingen har redan flera regionala samarbeten med Kriminalvården och de kommer att fortsätta. Det nya avtalet innebär förutom rekrytering även ett samarbete på nationell nivå. Man kommer bland annat att genomföra kommunikationsinsatser till arbetssökande med start hösten 2023. Samarbetet som helhet ska redovisas för regeringen hösten 2023 och våren 2024.