Test leder dig till rätt arbetsmarknadsutbildning

Publicerad: 2022-10-12

Har du blivit beviljad en arbetsmarknadsutbildning? Innan du deltar får du testa dina förutsättningar för att undersöka vilken utbildning och bransch som är rätt för dig.

Två byggarbetare på en byggarbetsplats

Om du har blivit beviljad att gå en arbetsmarknadsutbildning får du först gå på något som kallas test och kartläggning. Där får du information om upplägget på utbildningen. Du kan också få prova på yrket och göra olika tester utifrån utbildningens inriktning. Exempel på tester är språk och digital kompetens. Syftet är att ta reda på om det är rätt yrke för dig och om du har rätt förutsättningar för att arbeta i branschen.

– Genom test och kartläggning blir det fler deltagare som är motiverade och har förutsättning att fullfölja utbildningen, säger Fouad Ghanem, som är arbetsförmedlare med inriktning mot arbetsmarknadsutbildningar.

Test och kartläggning pågår under två till tre veckor. Om det efteråt visar sig att du inte har förutsättningar att gå utbildningen kan du få en annan insats, till exempel yrkessvenska A, för att förbättra det svenska språket. Därefter kan du återigen visa intresse för utbildningen. Eller så kan du få testa dig för en annan arbetsmarknadsutbildning.

Arbetsmarknadsutbildning

Olika inriktningar

Inom restaurangutbildningen provar man på tre olika inriktningar för att ta reda på vilken som är aktuell. De är kock, bageri och servering. Det finns vissa krav som är kopplade till yrket, till exempel alkoholhantering och förtäring av griskött.

De allra flesta upplever test och kartläggning som något positivt.

– Man tycker att det är bra att få information om yrket och branschen för att veta om man vill satsa på det, avslutar Fouad Ghanem.