Våga ställ frågor på intervjun

Publicerad: 2022-03-16

På anställningsintervjun ska du förstås svara på arbetsgivarens frågor. Men visa dig intresserad genom att även ställa egna frågor för att utmärka dig i konkurrensen. Här kommer sju tips som du kan förbereda dig på.

Google är din bästa vän!

Kom förberedd till intervjun efter att ha läst på ordentligt om både företaget och branschen i stort. Genom att vara påläst och kunnig kan du ställa rätt frågor och vara medveten om vilka villkor du kan gå med på. Det märks om du har gjort din research.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

En rak fråga som ger dig en konkret bild av hur det skulle vara att jobba här. Svaret speglar både rådande företagskultur och ger en klarare bild av dina individuella arbetsuppgifter. Sådant som du inte kan läsa dig till på deras hemsida.

Allt du behöver veta inför anställningsintervjun

Vilka framtida utmaningar står företaget inför?

Du har självklart koll på företagets situation i dagsläget efter ditt researcharbete, men vill förstås även veta vilka hot och möjligheter som förväntas i framtiden. Genom att ställa den här frågan visar du din (förhoppningsvis blivande chef att du ser framåt.

Vilka mål strävar hela företaget mot?

Ta reda på om det finns en gemensam vision inom verksamheten. Om intervjuaren blir osäker och svarar lite svävande på din fråga, tyder det på att man inte lyckats kommunicera ut målen till medarbetarna, vilket kan vara ett varningstecken.

Vilka förväntningar har ni på den som anställs?

Du kommer med största säkerhet få svara på vilka som är dina styrkor och svagheter och motivera varför just du skulle passa bra på företaget. Här kan du smidigt ta reda på vad de letar efter för att veta vilka egenskaper du ska lyfta fram lite extra.

Vad har jag för möjligheter att utvecklas inom företaget?

Ett tydligt sätt att visa att du är beredd att satsa på en längre karriär inom företaget. För din egen skull är det också viktigt att få ett hum om vilka individuella möjligheter som kan finnas om du gör ett bra jobb och visar vad du går för.

Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?

Bespara dig onödig vånda och oro över att vänta vid telefonen efter att första intervjun är avklarad. Det är skönt att veta ungefär vilka tidsramar som gäller och vad som kommer att hända om du går vidare.