Flera avtal inom etableringsjobb nu på plats

Publicerad: 2024-03-11

Etableringsjobb är det senaste tillskottet av anställningsstöd för arbetsgivare som vill anställa någon som är nyanländ eller som varit arbetssökande en längre tid. Nu har flera kollektivavtal inom etableringsjobb kommit på plats – och fler är att vänta.

En förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna anställa en arbetssökande med etableringsjobb är att ett avtal har tecknats mellan din branschs arbetsgivarorganisation och en facklig organisation.

Att anställa med etableringsjobb

Avtalen som är på plats

Nu har flera arbetsgivarorganisationer träffat kollektivavtal inom etableringsjobb med bland andra Unionen, IF Metall och Seko. Här är listan över de avtal som har tecknats fram tills nu:

 • Almega säkerhetsföretagen och Unionen
 • Almega tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna och Seko
 • Almega tjänsteföretagen och Unionen och Seko
 • Biltrafikens arbetsgivareförbund och Unionen
 • Byggföretagen och Unionen
 • Energiavtalet Energiföretagarnas arbetsgivareförbund och Unionen samt Seko
 • Föreningen Installatörsföretagen och Unionen
 • Glasbranschföreningen och Unionen
 • Grafiska företagen och Unionen
 • Gröna arbetsgivare och Unionen
 • Industriarbetsgivarna och IF Metall
 • Industriarbetsgivarna och Unionen
 • Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och IF Metall
 • Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och Unionen
 • IT avtalet, Tech Sverige och Unionen
 • Kompetensförtagen och Unionen
 • Kraftverksavtalet, Energiföretagens arbetsgivareförening och Svenska elektrikerförbundet
 • Larm och Säkerhetsteknikavtalet Installatörsföretagen och Svenska elektrikerförbundet
 • Larm och Säkerhetsteknikavtalet Installatörsföretagen och Seko
 • Maskinentreprenörerna och Unionen
 • Motorbranschens arbetsgivareförbund och Unionen
 • Måleriföretagen i Sverige och Unionen
 • Plåt & Ventföretagen och Unionen
 • Sjöfartens arbetsgivareförbund och Unionen
 • Svensk handel och Unionen
 • Svenska flygbranschen och Unionen
 • Sveriges bussföretag och Unionen
 • Sveriges hamnar och Unionen
 • Teknikarbetsgivarna och Unionen
 • Teknikarbetsgivarna och IF Metall
 • Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening och Unionen
 • Tekniktjänstearbetsgivarna och Unionen
 • TEKO Sveriges textil och modeföretag och Unionen
 • Telekomavtalet, Tech Sverige och Unionen samt Seko
 • Trä- och möbelföretagen och Unionen

På informationssidan om etableringsjobb uppdateras listan med alla avtal löpande

Vill du veta mer om branschavtalen inom etableringsjobb?

Vill du veta om det finns kollektivavtal inom din bransch? Eller behöver du mer information om de avtal som nu är på plats? Kontakta din arbetsgivarorganisation för att få mer information.