Enklare att söka bidrag till litteratur och tolk

Publicerad: 2024-03-07

Du som har en anställd som behöver stöd på grund av syn- eller hörselnedsättning i samband med en utbildning inom företaget kan få ekonomiskt bidrag.

Bidraget ska underlätta för personer som i sitt arbete går på utbildning, seminarier, konferenser och studiebesök och då har behov av;

  • teckenspråkstolkning
  • skrivtolkning
  • tecken som stödtolkning
  • dövblindtolkning
  • inläsning på ljudmedier

Du kan inte få bidrag för tolkkostnader som regionerna svarar för, så kallad vardagstolkning.

Nu kan du ansöka digitalt

På arbetsförmedlingens sajt kan du enkelt ansöka digitalt.

Mer om stödet och hur du ansöker om bidrag

Vem kan du få bidraget för?

Du kan få bidrag för en anställd som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga som medför behov av tolkning eller inläsning av facklitteratur på ljudmedier i samband med en utbildning som är viktig för personens arbete.

Den anställde behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen i samband med beslutet.

Bidrag till litteratur och tolk