Eures - nätverket som öppnar dörrar i Europa

Publicerad: 2023-11-23

I dagens globaliserade arbetsmarknad är konkurrensen om kompetens mer intensiv än någonsin. Då kan ett medlemskap i Eures var något för er – ett nätverk i Europa som kan vässa ditt rekryteringsföretags konkurrenskraft ytterligare.

Eures, European Employment Services, är ett nätverk som skapades av Europeiska kommissionen för att underlätta rörligheten för arbetskraft inom Europa.

– Nätverket syftar till att främja gränsöverskridande rekrytering och skapa en dynamisk och konkurrenskraftig arbetsmarknad, säger Jon Stråth på Eures nationella samordningskontor.

Bli medlem i Eures-nätverket

Ett av de mest uppenbara sätten som Eures stärker rekryteringsföretagens konkurrenskraft är att man får tillgång till en större och bredare kanditatpool.

– Genom att använda Eures-portalens databas med kandidater kan du snabbt hitta och nå ut till potentiella kandidater från olika länder och kulturer. Det här ökar chanserna att hitta matchningar att presentera för dina kunder.

En annan fördel med medlemskapet i Eures är, enligt Jon Stråth, att ditt rekryteringsnätverk vidgas och fler dörrar öppnas.

– Som medlem har du möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra medlemmar i Europa som hjälper dig hitta kandidater eller som du kan utbyta erfarenheter med.

Ledstjärnan för de som ingår i Eures-nätverket är att bidra till rättvis arbetskraftsrörlighet – Fair Mobility.

"Vi når kandidater i hela Europa"

Nedan följer två exempel på rekryteringsföretag som deltar i nätverket och deras syn på vad medlemskapet i Eures ger dem.

Björn Strand, VD och grundare av företaget Work International som är verksamma främst inom callcenter och kundservice för stora multinationella företag.

Vad är er största nytta med Eures-nätverket?

– Att vi har möjligheten att nå kandidater i hela Europa på ett kostnadseffektivt sätt. Italienska Eures har till exempel publicerat våra italienska tjänster hos dem. Utöver detta kontaktar vi även arbetssökanden som är registrerade i Eures-portalen.

Har ni något exempel på lyckad rekrytering via Eures?

– En av våra klienter hade svårt att hitta tio svenskar till ett jobb i Lissabon och vi lyckades tillsätta alla platser inom bara någon vecka. Rent allmänt kan man säga att Eures har hjälpt oss med oerhört värdefulla kontakter i Europa. Eures öppnar dörrar.


Anders Jakobsson, Eures-koordinator på Iris Hadar, en stor aktör inom matchning som finns över hela Sverige.

Vad är er största nytta med Eures?

– Framför allt inom matchning. Vi använder nätverket för kompetensutbyte och är med på föreläsningar. Vi tycker det är viktigt att vara en del av något större som Eures ju är.

Hur är intresset att jobba i Europa?

– Något vi har märkt tydligt är att åldersgruppen 60 plus är intresserade av att jobba i Europa i allt högre grad. Många ser det troligtvis som ett sätt att varva ned och bosätta sig i södra Europa som pensionärer.

Hur funkar det att söka kandidater till Sverige från Europa?

– Det är en hel del européer som hör av sig om hur det är att jobba i Sverige, framför allt i norra Sverige. Vi ger tips om arbetsgivare och regional information om hur det är att jobba i norra Sverige. Intresset för att jobba inom turism i t.ex. fjällen är stort.

Som medlem i Eures erbjuds du

 • deltagande på jobbmässor, både fysiskt och digitalt
 • tillgång till arbetssökandes cv:n
 • möjlighet att skapa jobbannonser i Euresportalen
 • kostnadsfri kompetensutveckling inom europeisk rekrytering för er personal
 • möjligheter att samarbeta och byta erfarenheter med andra medlemmar i nätverket
 • tillgång till aktuell information om arbetsmarknaden i andra EU/EES-länder.
 • Att vara en del av Eures-nätverket ger ert företag ökad legitimitet och trovärdighet. Många upplever Eures som en kvalitetsstämpel. 

  Eures-nätverket i Sverige

  Eures-portalen (europa.eu)