Så räknar du ut vad det kostar dig att anställa en person

Publicerad: 2023-11-01

En rekrytering som inte blir lyckad riskerar att bli kostsam. Var därför noggrann med att göra en ordentlig analys av behov, kostnader och vinster. Här hittar du en guide som hjälper dig att räkna ut vad det kostar att anställa en person.

Tid för rekrytering

Att rekrytera kan ta tid, men lägger du tiden på rätt saker tjänar du snart in den. Avsätt tid för analysen av dina behov, det lönar sig. Är det en vakans du ska tillsätta får du räkna med förlorade intäkter under tiden du letar efter ersättare. Utöver det tillkommer tid för att ta fram kravprofil, skriva en annons, göra ett urval, intervjua, ta referenser, kostnader för eventuella rekryteringskonsulter och introduktion och upplärning av den nya medarbetaren.

Lön, pension, arbetsgivaravgifter och försäkringar

När du anställer någon är det inte bara lönen som är din kostnad. Via arbetsgivaravgiften betalar du det grundläggande försäkringsskyddet för dina anställda (till exempel sjukförsäkringsavgifter, pensionsavgifter, arbetsskadeavgifter). Du ska också betala semesterersättning. Är du ansluten till kollektivavtal måste du teckna de försäkringar som ingår i kollektivavtalet.

Lönekalkylator på verksamt.se

verksamt.se finns samlad service och information från Bolagsverket.se, Skatteverket.se och Tillväxtverket.se. Med hjälp av deras lönekalkylator kan du beräkna din preliminära kostnad för en anställd. Du kan se kostnaden för skatt och avgifter samt även kostnaden för eventuella avtalsförsäkringar.

Räkna ut vad en anställd kostar (verksamt.se)

Kollektiv- eller hängavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtal ersätter i många fall de villkor som annars gäller enligt lag.

Är du inte organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation. Hängavtalet innebär att du och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen.

Vinster med att anställa

Räkna ut hur rekryteringen ska bidra ekonomiskt, kompetensmässigt eller på andra sätt. Att anställa ytterligare en person kanske är nödvändigt för att ge övriga medarbetare en rimlig arbetsbörda? Vinster behöver alltså inte bara vara i form av ökad försäljning eller högre produktivitet. Det kan vara hälsovinster genom färre sjukskrivningar. Ta för vana att kalkylera både intäkter och kostnader så kan du fatta beslut på bättre grunder. Kanske ser du redan nu att vinsten av en rekrytering kan bli stor.

Tips: Gör inte kravprofilen till en önskelista som är omöjlig att uppnå.

Anställningsstöd

För att ge extra stöd till de som har svårt att konkurrera om jobbet finns olika typer av anställningsstöd. Det innebär att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel en person som varit utan arbete en längre tid eller som nyligen har kommit till Sverige. Tänk på att personen behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Du kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som:

  • varit utan arbete en längre tid
  • är ung utan relevant yrkeserfarenhet
  • nyligen kommit till Sverige
  • har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Anställningsstöd

Tänk på det här

En rekrytering som inte blir lyckad riskerar att bli kostsam. Var därför noga med att göra en ordentlig analys av behov, kostnader och vinster.

Var medveten om dina värderingar och ställ hela tiden frågan varför du gör de bedömningar som du gör.

Undvik det här

  • Gör inte kravprofilen till en önskelista som är omöjlig att uppnå.
  • Undvik att slentrianrekrytera efter gamla kravprofiler. Mycket kan ha förändrats sedan de gamla kravprofilerna sist användes.