Rekryteringsutbildning viktig när Holmen ska anställa personal

Publicerad: 2022-05-11

Med Arbetsförmedlingens skräddarsydda rekryteringsutbildningar har skogsindustrikoncernen Holmen kunnat rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.
– Jag skulle vilja uppmana fler arbetsgivare att ta chansen att rekrytera ny personal genom en rekryteringsutbildning, säger Anna Lindh på Arbetsförmedlingen i Skellefteå.

Erica Lindgren, HR-specialist på träkoncernen Holmen anställer medarbetare som utbildats via Arbetsförmedlingens rekryteringsutbildningar.

Träindustrikoncernen Holmen tar hjälp av Arbetsförmedlingens rekryteringsutbildningar för att bemanna sina sågverksanläggningar. Foto: Lars Hejdenberg.

När en arbetsgivare har stora rekryteringsbehov inom ett visst yrke kan en rekryteringsutbildning bli aktuell. Arbetsgivaren samarbetar då med Arbetsförmedlingen och en utbildningsanordnare för att hitta relevanta deltagare till utbildningen, och därefter potentiella medarbetare.

Annonserar i Platsbanken

– Arbetsförmedlingen samarbetar gärna med arbetsgivare genom att gemensamt samordna utbildningen genom urval och annonsering i Platsbanken. Det är en mycket bra kanal för att hitta arbetssökande som är intresserade av att gå en utbildning inom det aktuella området, säger Anna Lindh på Arbetsförmedlingen i Skellefteå.

Efter att en arbetssökande anmält sitt intresse för en utbildning gör Arbetsförmedlingen en arbetsmarknadspolitisk bedömning för att ta ställning om en utbildning är aktuell för den arbetssökande. Sedan kopplas utbildningsanordnare och rekryterande företag in för att skapa sig en uppfattning om den arbetssökandes förutsättningar för utbildningen och yrket.

Anställt deltagare i flera år

Holmen, som förvärvade Martinsons hösten 2020, är en skogsindustrikoncern med fem sågverksanläggningar i Sverige varav två ligger i Västerbotten; Bygdsiljum och Kroksjön. De har i samarbete med Lernia och Arbetsförmedlingen genomfört rekryteringsutbildningar under flera år.

– Vi började samarbetet 2017 och har haft mellan 10 och 15 deltagare varje år i rekryteringsutbildningen, förutom 2021 när utbildningen inte genomfördes. Det har varit ett stort intresse för de informationstillfällen som vi på Arbetsförmedlingen Norra Västerbotten och Arbetsförmedlingen Sydöstra Västerbotten anordnat i samarbete med Holmen, säger Anna Lindh.

Känner och förstår varandra

Erica Lindgren är HR-specialist på Holmen och berättar om fördelarna med det långa samarbetet med Arbetsförmedlingen.

Erica Lindgren, HR-specialist på Holmen

– Vi har lärt känna varandra och vi förstår varandras verksamheter. Vi har också lärt oss om varandras styrkor och svagheter. Man ska inte ge upp även om det inte känns 100 procent rätt första året. Det tar tid att skruva samarbetet så att alla parter kan nyttja sin fulla potential och dra nytta av varandra, berättar Erica.

Varvar teori och praktik

Holmen är en stor arbetsgivare. Deras rekryteringsutbildning pågår under cirka ett halvår och innehåller både teori och praktik. Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få fördjupade kunskaper inom träindustrin för att kunna få ett arbete som till exempel processoperatör.

– Det är positivt att få möjlighet att inleda en anställning av en potentiell medarbetare med att känna på varandra under ett halvår. Utbildningen skräddarsys utifrån deltagaren som har möjlighet att välja spår under utbildningens gång. Vi har en öppen dialog med deltagaren om vad de tycker är roligast att arbeta med. Om de erbjuds anställning så finns goda möjligheter att utvecklas, både genom att byta arbetsuppgifter eller att byta tjänst, som till exempel att bli arbetsledare, fortsätter Erica.

Fler borde ta chansen

Det framgångsrika samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Holmen har pågått under flera år. Anna tycker att fler arbetsgivare ska överväga idén att genomföra en rekryteringsutbildning för att hitta framtida medarbetare.

– Jag skulle vilja uppmana fler arbetsgivare att ta chansen att rekrytera ny personal genom en rekryteringsutbildning, avslutar Anna.

Vi utbildar personal efter dina behov

Behöver du rekrytera, men har svårt att hitta kandidaterna? Tillsammans med Arbetsförmedlingen är det möjligt att i en av våra befintliga arbetsmarknadsutbildningar skapa en skräddarsydd utbildningsstart. Detta kallas för rekryteringsutbildning.

Så kan vi skräddarsy en utbildning efter dina behov