Arbetsförmedlingens stöd möjliggjorde anställning

Publicerad: 2021-09-30

Emelie Ljungberg har nedsatt hörsel på båda öronen och är blind på höger öga. Detta har gjort resan mot ett arbete både lång och svår.
Men med hjälp av stöd och hjälpmedel från Arbetsförmedlingen kunde hotell Statt i Katrineholm anställa Emelie som frukostvärdinna, en rekrytering de är mycket nöjda med.

Frukostvärdinna som skrattar i hotellets matsal

För några år sedan hade Emelie Ljungberg nästan gett upp tankarna på att hon skulle kunna ha ett jobb som hon skulle klara av på grund av sina funktionsnedsättningar.

Men då träffade hon Ola Andersson som jobbar som SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen. SIUS är ett program som ges till en person som är i behov av ett individuellt stöd för att kunna hitta ett arbete.

– Ola fick mig att tro på mig själv, att det verkligen skulle ordna sig med jobb om jag bara hade tålamod och inte gav upp, säger Emelie.

Lång resa mot jobb

Mötet mellan Emelie och Ola var startpunkten på en lång och bitvis ganska tuff resa tillsammans.

– Ja, Emelies resa började med att vi träffades och jag gjorde en inledande bedömning. Jag presenterade också vad det jag gör handlar om och hur jag arbetar. Sen fick Emelie gå hem och fundera igenom det vi pratat om, hur vårt arbete skulle se ut och vad som skulle krävas av henne.

Genom Olas kontaktnät fick Emelie möjlighet att arbetspröva som frukostvärdinna på hotell Statt i Katrineholm. Det innebar att hon fick prova på olika arbetsuppgifter för att se vad hon klarade av och vilka förändringar och anpassningar som kanske behövde göras av arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Hela tiden fanns Ola med som ett stöd, både för Emelie och för chefer och personalen på hotellet.

– När jag började arbetspröva fick jag ju väldigt mycket hjälp. På morgonen, till exempel, så tände jag bara ljus och hällde upp mjölk, men sen så har jag fått mer och mer uppgifter under tiden som har gått, säger Emelie.

Anpassade arbetsuppgifterna

En del anpassningar gjordes och personalen som Emelie jobbar med informerades om Emelies funktionsnedsättningar för att de också skulle vara upplysta om vad det handlar om.

– Det är till exempel viktigt att de inte bara slänger ur sig någonting eller ber Emelie göra något utan att de samtidigt tittar på henne så att hon ser att man pratar med henne, säger Ola.

För det visade sig sen att det inte var synen som det var det största
problemet, utan det var hörseln.

– Jag kopplade först in en synspecialist, för Emelie hade det jobbigt under en period med att läsa instruktionerna och läsa recept när hon höll på
med frukosten. Men då kom det fram att det många gånger var hörseln som var det stora problemet. Att hon inte hörde vad andra sa, säger Ola.

Hörselhjälpmedel gav trygghet

Tack vare anpassningar och hörselhjälpmedel kunde Emelie komma tillrätta med det problemet, så att hon känner sig mer trygg i sin situation.

– Den hjälp jag har fått från Arbetsförmedlingen är bland annat en sändare som jag har hängande runt halsen och som förstärker ljud så att jag hör bättre. Och så har jag en lista där mina arbetsuppgifter är nedskrivna som jag utgår ifrån, så att jag får en struktur. Och så behöver jag även ta pauser emellanåt - och då kan jag ju stänga av sändaren, säger Emelie.

En mycket viktig sak vid arbetsprövning är att det finns en handledare på arbetsplatsen. Emelies handledare heter Sari.

– Emelies arbetsuppgifter är ju att underlätta för mig, framför allt, i
frukosten med allt det som jag inte hinner med. Koka sylt och marmelad och fixa granola, fruktsallad och chiapudding. Emelies utveckling har varit helt fantastisk. Från att inte vara så självständig och inte tordas ta några egna initiativ så har hon verkligen blivit självständig. Och hennes självförtroende har ju ökat enormt från det att hon kom, säger Sari.

Börjar arbeta klockan fem

En vanlig arbetsdag börjar Emelie jobba klockan fem på morgonen med förberedelser av frukosten och att ställa fram allting i matsalen. Klockan nio stänger frukosten och då plockas allt undan allting och disken tas om hand. Klockan tolv, så är hennes arbetsdag slut.

– Den hjälp jag har fått av min handledare är ovärderlig. Från att arbetspröva här så har jag nu en anställning och det känns väldigt kul. Det ger en helt annan motivation. Jag är väldigt glad att de ville ta emot mig och jag hoppas verkligen att fler kan få den möjligheten.

Stöd för anpassningar och hjälpmedel

Om du har en medarbetare med funktionsnedsättning kan Arbetsförmedlingen bistå med hjälpmedel, anpassningar och stöd. Även du som är egen företagare och har en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd från oss.

Stöd när en person har en funktionsnedsättning