Från Frankrike till Korpilombolo

Publicerad: 2021-08-04

När Rémi Jomier från Frankrike blev av med jobbet valde han att starta ett nytt kapitel i livet genom att söka jobb utomlands. Med hjälp av Eures Arbetsförmedlingen fick han jobb i Sverige och bor nu i Korpilombolo med sin sambo.

Man sitter på huk ochmatar ren i vinterlandskap

Rémi Jomier bytte Frankrike mot Norrland.

– Vi ville ändra våra liv, upptäcka nya saker och träffa nya människor. Att det blev Sverige beror på att vi gillar vinter och snö, och att vi ville stanna i Europa, säger Rémi Jomier.

Medan han var inskriven på den franska arbetsförmedlingen tog han kontakt med Eures-rådgivaren Kirsi Paloniemi Lundqvist som hjälpte honom att komma i kontakt med relevanta arbetsgivare, skriva cv och träna inför arbetsintervjuer. Intresset för Sverige hade väckts några år tidigare under en sommarsemester då han också började lära sig språket. När tankarna på att söka jobb i Sverige blev allvarliga intensifierade han sina studier via olika språk-appar. Hjälpen från Eures har dock varit ovärderlig.

– Utan att träna med Eures-rådgivare hade jag nog inte klarat att göra intervjun på svenska, säger han.

Han sökte jobb som handläggare specialiserad inom det datorbaserade systemet GIS (geografiska informationssystem), och skickade ansökningar till kommuner i hela Sverige. Sedan gick det snabbt. Han fick en intervju med sin nuvarande arbetsgivare Pajala kommun i november förra året, i december var jobbet hans och i februari gick flyttlasset till Korpilombolo. Via Eures-projektet Targeted Mobility Scheme (TMS) fick han ekonomisk hjälp att genomföra flytten både för sig själv och sambon.

– Det blev mycket lättare att hitta jobb och att flytta tack vare Eures och TMS. Pengar hjälper för att kunna flytta till ett nytt land.

Arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens i Sverige kan få rekryteringsservice genom Arbetsförmedlingens Eures-rådgivare. Därefter kan arbetsgivaren, inom ramen för projektet, ansöka om ekonomiskt stöd för att erbjuda ett introduktionsprogram för sina nyanställda. Arbetssökande som rekryteras kan också få matchningsservice från Eures-rådgivare och därefter ansöka om ekonomiskt stöd för resa till jobbintervju,  bosättningsstöd, familjestöd, språkkurs och erkännande av kvalifikationer.

Targeted Mobility Scheme

Är du intresserad av att rekrytera kvalificerad arbetskraft från EU?

Kontakta Eures Arbetsförmedlingen via Eures bristyrkesgrupper:

Industri

industri@arbetsformedlingen.se

Hälsa och sjukvård

health@arbetsformelingen.se

It

eurestech@arbetsformedlingen.se

Lärare

teachers@arbetsformedlingen.se

Veterinärer

vets@arbetsformedlingen.se

Besöksnäringen

chefs@arbetsformedlingen.se

Arbetsgivare kan också nå Eures via 0771-508 508. Uppge Eures eller Rekrytera i Europa som ärende för att kopplas till en Eures-rådgivare. Mejladressen är: eures@arbetsformedlingen.se

Eures

EURES, European Employment Services, är ett väletablerat nätverk där Arbetsförmedlingen har funnits med sedan etableringen 1994. Idag har Eures 1 100 rådgivare från 31 länder.

Genom samarbetet inom nätverket hjälper Eures Arbetsförmedlingen arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från EU/EES-länder och Schweiz genom olika kostnadsfria tjänster, allt från platsannonsering till att anordna stora event. Eures-rådgivare matchar arbetsgivare som har svårt att hitta arbetskraft i Sverige med kvalificerade arbetssökande i Europa.

Eures Arbetsförmedlingen arbetar främst med arbetsgivare som har arbetskraftsbehov inom olika bristyrken; teknik/industri, IT, hälsa, offentlig sektor och besöksnäringen. Exempelvis ingenjörer, lärare, veterinärer, läkare, IT-specialister, sjuksköterskor och kockar.

Arbetsförmedlingens mobilitetsprojekt

Arbetsförmedlingen driver två mobilitetsprojekt för jobb i Europa i ett konsortium tillsammans med flera europeiska partners. Den riktade mobilitetsinsatsen Targeted Mobility Scheme (TMS).

Projekten är en kombination av arbetsförmedlingstjänster med ekonomiska stöd. Målgruppen är arbetssökande 18 år eller äldre och arbetsgivare från ett EU-medlemsland, Norge eller Island.

Projekten har genom Eures-nätverket stöttat ett antal europeiska arbetssökanden att hitta jobb inom bristyrken i Sverige, exempelvis ingenjörer, läkare, sjuksköterskor, IT-specialister och lärare.

Detaljerad information om ansökningsförfarande för TMS