Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Om du har en medarbetare som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att kunna utföra sitt arbete kan du få bidrag till hjälpmedel. Du kan till exempel få bidrag till att köpa eller hyra ett individuellt arbetshjälpmedel, eller att anpassa ett arbetsredskap. Det finns även möjlighet att få bidrag för att anpassa själva arbetsplatsen.

Du kan få bidrag om du

  • anställer eller har anställt en person som behöver hjälpmedel eller anpassningar i arbetssituationen
  • är egen företagare eller fri yrkesutövare och själv har en funktionsnedsättning som gör att du behöver bidrag till hjälpmedel
  • tar emot en arbetssökande som behöver hjälpmedel för att kunna delta i ett arbets­marknadspolitiskt program, arbetslivs­inriktad rehabilitering eller skolans praktiska arbetslivsorientering.

Om bidraget

  • Hjälpmedlet eller anpassningen ska kompensera för en nedsättning i arbetsförmågan.
  • Du inte kan få bidrag till hjälpmedel eller anpassningar som normalt behövs i verksamheten eller som krävs för att arbetsmiljön ska uppfylla kraven i arbetsmiljö­lagen (1977:1160).
  • Du kan få bidrag på upp till 100 000 kronor per år. Du får inte bidrag för momsen om ditt företag är momsredovisningsskyldigt.
  • Tänk på att medarbetaren behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att du ska kunna få bidraget.

Vi gör en bedömning

Kontakta Arbetsförmedlingen om du har en medarbetare som behöver hjälpmedel eller en anpassning i arbetet. Vi gör då en bedömning för att se om du kan få bidrag, därefter gör vi en arbetsgivarkontroll. Tänk på att bidraget måste vara godkänt innan du beställer ett hjälpmedel eller tecknar ett hyresavtal. Vi betalar inte ut pengar om det inte är godkänt.