Gör skillnad med Introduktionsjobb

Introduktionsjobb kan ge dig ekonomisk hjälp när du anställer en person som har varit borta länge från arbetslivet, är ung, eller är ny i Sverige.

Loading...

Vad är introduktionsjobb?

Introduktionsjobb lämpar sig när ditt företag till exempel behöver rekrytera inom ett bristyrke. Den du väljer att anställa kan kombinera sin tid
hos dig med en utbildning som passar ditt behov som arbetsgivare.

Anställ den som

  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller
  • har fyllt 20 år och som deltagit i jobbgarantin för ungdomar i minst 200 ersättningsdagar eller
  • har fyllt 20 år och är nyanländ.

Om anställningen

  • Stödet gäller för anställning som på hel- eller deltid, tillsvidare eller tidsbegränsat.

Vad är jobb- och utvecklingsgarantin?

Den som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Personen kan då exempelvis få hjälp med att ordna arbetspraktik, arbetsträning, utbildning eller starta eget företag.

Vad är jobbgarantin för ungdomar?

Den som är under 25 år och som varit arbetslös och inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar kan erbjudas deltagande i jobbgarantin för ungdomar. Deltagaren kan då exempelvis få hjälp med vägledning mot jobb eller utbildning, yrkesorientering och att ordna arbetspraktik, arbetsträning, utbildning eller starta eget företag.

Maxtiden förlängs 12 månader den 1 maj

Introduktionsjobb kan förlängas i upp till 36 månader från den 1 maj. Tidigare var maxtiden 24 månader. Förlängningen gäller 12 månader i taget. Personer som tidigare haft ett introduktionsjobb upp till 24 månader kan ta del av stödet upp till 36 månader om de fortfarande tillhör målgruppen. Förlängningen är tillfällig och gäller till och med 31 december 2020.

Mer information

Faktablad om introduktionsjobb (pdf, 290 kB)