Skapa konto

Fyll i dina uppgifter:

( yyyymmddnnnn / yyyymmdd )


Arbetsförmedlingens villkor för privatpersoner

Innan du kan skapa ett konto på arbetsformedlingen.se måste du läsa igenom och godkänna de här villkoren. Även arbetsgivare som vill skapa konto måste godkänna villkor som gäller för dem. Syftet är att vi vill förhindra oseriös användning.

  • Tjänsterna på vår webbplats får bara användas i syften som framgår av respektive tjänst.
  • Olämplig information tas bort. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående varning radera information som vi uppfattar som olaglig, oetisk eller på annat sätt olämplig. Det innebär att presentationer i Mina profiler kan komma att raderas om de inte överensstämmer med tjänstens syfte.
  • Arbetsförmedlingens tjänster är under ständig utveckling vilket medför att nya funktioner successivt tillkommer. Därför kan tjänsterna ibland se olika ut vid olika tidpunkter och användare.
  • När du har ett konto har du möjlighet att få nyhetsbrev från Arbetsförmedlingen skickat till din e-postadress.

Behöver du hjälp med att skapa konto?

Kontakta bara vår tekniska support så hjälper vi dig
0771-416 416
Eller använd formuläret för att skicka en fråga.