Effekter av subventionerade anställningar på lärande och integration

2023-04-24

Syftet med denna rapport är att svara på frågan om ett arbetsmarknadsinträde i form av en subventionerad anställning leder till ökat lärande och integration.

Det är svårt att undersöka om och hur ett arbetsmarknadsinträde påverkar personer som kommer ut på arbetsmarknaden. Skälet är att det finns systematiska skillnader mellan individer som arbetar och inte arbetar. För att komma runt denna utmaning använder vi oss i denna rapport av en enkätundersökning riktad till deltagare i den randomiserade försöksverksamheten Jämställd etablering. Målgruppen för projektet var flyktinginvandrare och andra skyddsbehövande, samt deras anhöriga, som haft uppehållstillstånd i max fyra år.

Svarsfrekvens på 66 procent

Enkäten skickades till ett urval på 3221 individer och svarsfrekvensen var 66 procent. Genom att utgå från deltagare i Jämställd etablering har vi två grupper av arbetssökande som inledningsvis hade liknande bakgrundsegenskaper och förutsättningar men där den ena gruppen, på grund av att de tog del av insatsen matchning från dag 1, i högre grad gjort ett arbetsmarknadsinträde. Eventuella skillnader i lärande och integration mellan individer i dessa två grupper kan därmed tolkas som effekter av att de har tagit del av en intensifierad matchningsinsats som ökade sannolikheten att ha arbetat i en subventionerad anställning.

Positiva effekter

Slutsatsen är att ett arbetsmarknadsinträde i form av en subventionerad anställning har positiva effekter på nyanländas arbetsrelevanta lärande. För kvinnor finns också en positiv effekt på integration. Resultaten är en signal om att det finns ett värde för individen att delta i subventionerade anställningar. Detta gäller också för subventionerade anställningar som extratjänster och introduktionsjobb med mycket höga subventionsnivåer.