Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 4 2022

2023-01-12

Året har präglats av en stark arbetsmarknad, med en bred minskning av antalet inskrivna arbetslösa på bred front. Både det totala antalet arbetslösa, antalet långtidsarbetslösa och antalet arbetslösa unga var på tydligt lägre nivåer under det fjärde kvartalet 2022 än under samma kvartal 2021 i alla delar av landet.

Starkast under våren

Arbetsmarknaden var som allra starkast under våren, medan arbetslösheten minskade i lägre takt under hösten. Framtidsutsikterna präglas av stor osäkerhet, men i höstens upplaga av Regionala utsikter1 visar Arbetsförmedlingens bedömningar att arbetslösheten väntas stiga under det kommande året.

Stor skillnad mellan länen

Den relativa arbetslöshetsnivån, alltså arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften, har sjunkit i samtliga län under det senaste året men skillnaderna mellan länen är fortsatt stora. Högst är arbetslösheten i Södermanlands, Gävleborgs och Skåne län, medan Västerbottens, Norrbottens och Gotlands län har landets lägsta arbetslöshetsnivå.