Information om svensk arbetsmarknad

2022-06-30

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har på regeringens uppdrag tagit fram information om hur människor på flykt från Ukraina kan söka jobb i Sverige.

Huvudsakliga målgrupper

Huvudsakliga målgrupper för uppdraget var:

  • arbetssökande från Ukraina
  • arbetsgivare som har möjlighet att anställa arbetssökande från Ukraina
  • chefer, arbetsförmedlare, övriga medarbetare

Information har översatts till ukrainska och ryska.

Digitala kanaler för spridning

För att snabbt kunna uppdatera information med anledning av massflyktsdirektivet och ankommande arbetssökande från Ukraina, har vi främst använt digitala kanaler för spridning:

  • Arbetsförmedlingens webbplats
  • LinkedIn
  • Facebook
  • myndighetsgemensamma webbsidor