Att studera progression - En kartläggning av vägen genom insatser till arbete

2022-05-16

Allt fler arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden och det kan i många fall ta lång tid för dem att övergå till ett arbete. Under dessa omständigheter kan det vara intressant att studera förekomsten av progression, det vill säga om arbetssökande tycks närma sig arbetsmarknaden stegvis genom att uppnå olika delmål på vägen om ett osubventionerat arbete.

Arbetssökande följs över tid

I denna studie genomförs med hjälp av registerdata en kartläggning av hur arbetssökande förflyttar sig mellan olika insatser på vägen mot ett osubventionerat arbete. Analysen genomförs separat för arbetssökande inom etableringen, jobb- och utvecklingsgarantin, och jobbgarantin för ungdomar där arbetssökande följs upp till 56 månader efter programstart.

Arbetssökande inom etableringen och jobb- och utvecklingsgarantin tycks närma sig arbetsmarknaden stegvis

Sammantaget indikerar resultaten för arbetssökande inom etableringen och jobb- och utvecklingsgarantin att det tycks ske ett stegvis närmande mot arbetsmarknaden, där arbetssökande successivt förflyttar sig mellan insatser som är förknippade med en högre sannolikhet att övergå till osubventionerat arbete. Resultaten för arbetssökande inom jobbgarantin för ungdomar skiljer sig då sannolikheten att övergå direkt till ett osubventionerat arbete från insatser som förekommer tidigt under programtiden är relativt hög.