Arbetsmarknadsläget i Sveriges län, kvartal 2, 2022

-14

Rapporten innehåller information om lokal arbetsmarknadsutveckling på läns- och kommunnivå.

I flera län är arbetslösheten nu nere på rekordnivåer. De län som klarade sig mildast undan under coronapandemin, exempelvis stora delar av norra Sverige, har i flera fall de lägsta arbetslöshetsnivåerna på över tio år. Långtidsarbetslösheten, framför allt i storstadsområdet kring Stockholm, är dock fortsatt på en högre nivå än före pandemin.