Nästa sändning -

Visa alla kommande sändningar

Sök jobb med en funkis

Hur är det att söka jobb med en funkis? Sandra Ristic har en grav synskada och i det här avsnittet berättar hon om vilka fördomar hon mött på arbetsmarknaden och hur hennes väg till arbete har sett ut.

Textad version