Idag 13:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

IT – här finns jobben!

Det behövs fler som jobbar inom IT och branschen går en ljus arbetsmarknad till mötes. Sofie Andersson från arbetsgivarverket jobbar med kompetensförsörjning inom statliga myndigheter och berättar bland annat om bristen på kompetens inom IT och vad som krävs för att få jobben. Fram till 2024 kommer 70 000 nya jobb att skapas inom techbranschen. Kan det vara ditt nästa jobb?

(glad musik)

(Charlotte Lindman)

IT-branschen har en god arbetsmarknad till mötes

och det finns flera yrkesområden som är värda att satsa på.

70 000 nya jobb ska tillsättas till 2024.

Så vill du bredda din kompetens med kortare eller längre utbildning?

Då ska du lyssna på det här avsnittet.

Du lyssnar på arbetsförmedlingens jobbpodd

och jag heter Charlotte Lindman.

Då vill jag hälsa Sofie Andersson från Arbetsgivarverket

som jobbar med statens kompetensförsörjning och är expert

inom frågor om arbetsmarknad och utbildning välkommen.

(Sofie Andersson)

Tack så mycket.

(Charlotte)

Sofie, det behövs ju fler som jobbar inom IT-branschen

och behovet har ökat under flera år och fortsätter.

Vad är det för jobb vi pratar om här?

(Sofie)

Vi pratar om väldigt många jobb. Dels behövs många utvecklare.

Då handlar det både om att bygga system,

utvecklare inom att göra system mer användarvänliga,

men det handlar också mycket om IT-säkerhet.

Projektledare inom IT är en kompetens som kommer

att behövas mycket inom staten framöver.

Men även IT-arkitekter.

(Charlotte)

Det finns en väldigt stor bredd här och vi ska komma in

mer på de yrken som du nu har pratat om.

Men skulle du kunna berätta lite mer om själva techsektorn,

vad det är för någonting?

(Sofie)

Absolut. Techsektorn, kan man säga, är ett samlingsbegrepp

för verksamheter som håller på med digitala tjänster på något sätt,

digitala tjänster eller produkter. Då kan det vara så

att man har en slutprodukt som är en IT-produkt,

men det kan också vara verksamheter där IT är en bärande del

av det man gör, typ den finansiella sektorn, där är IT är jätteviktigt.

När man hör techsektorn så tänker man kanske

att det är väldigt högteknologiskt,

men det behöver inte vara. Det kan vara ganska simpla grejer.

Väldigt mycket i Sverige idag har någon slags techdel.

Det handlar egentligen om att det behöver vara teknikdrivet,

att det är det som är utmärkande för techsektorn.

(Charlotte)

Man kan väl säga att tekniken behövs överallt idag?

Det finns väl egentligen ingenting som inte har teknik eller IT

i någon bransch eller något yrke egentligen?

(Sofie)

I princip, precis. Det är över 200 000 personer som jobbar

inom tech i Sverige idag, alltså i techsektorn specifikt.

Tittar vi bredare, inom staten, på kommuner och regioner,

då får vi en ännu högre siffra.

(Charlotte)

200 000. Det är en väldigt stor andel av Sveriges befolkning

som arbetar med teknik och IT.

(Sofie)

Absolut.

(Charlotte)

Du som jobbar med kompetensförsörjning

för statliga tjänster i hela Sverige,

vad är det för typ av jobb som utförs inom staten?

(Sofie)

Det är också superbrett, för staten samlar verksamheter

som rör sig från utbetalning av pensioner av Skatteverket

till lantmäteriet som utvecklar karttjänster.

Då handlar det om att bygga system som används internt inom

myndigheterna. Arbetsförmedlingen har jättemånga stora system

som behöver både förvalta...

(Charlotte)

Absolut, alla våra digitala tjänster, vår webbplats och mycket mer.

(Sofie)

Precis. Men det handlar också om systemet som vi

som medborgare möter.

Dels pensionerna, som jag var inne på,

men även när vi får deklarationen som är aktuell just nu.

Det är också jättemycket IT som ligger bakom där.

Så den typen av tjänster finns.

Polisen är en jättestor arbetsgivare inom IT i staten.

Det kanske man inte tänker på i första taget.

I och med att IT breder ut sig som vi var inne på tidigare,

så blir även brott inom IT-området vanligare.

Så jag skulle säga IT behövs inom i princip alla statliga myndigheter.

(Charlotte)

Du har nämnt ett antal myndigheter nu, både polisen,

arbetsförmedlingen, pensionsmyndigheten och lantmäteriet.

Men det finns otroligt många fler myndigheter.

Du nämnde siffran för mig hur många myndigheter

som faktiskt finns i Sverige som behöver väldigt många fler

inom IT.

(Sofie)

Ja, runt 250 statliga myndigheter är vi, ungefär 270 000 medarbetare.

Av dem är det ungefär 13 000 som jobbar inom IT,

som är anställda inom IT-området. Sen är det väldigt många

som är konsulter också. Så det är ett stort område.

(Charlotte)

Precis. Det här med konsulter är att tjänster kommer och går.

Man kanske är anställd under kortare eller längre perioder.

Där har man sett ett stort behov, man behöver fler konsulter

just för att täcka upp behovet, som kanske senare kan bli anställda.

(Sofie)

Ja, jag skulle säga att det egentligen är två delar av

det där med konsulter. Dels att man faktiskt har ett behov

av kompetens under en begränsad period och därför väljer

att ta in konsulter. Men jag skulle säga att orsaken till

att det är så mycket konsulter inom just IT-branschen är

ett uttryck för att det råder kompetensbrist. Att många

arbetsgivare, inte bara statliga arbetsgivare, utan

arbetsgivare generellt, har svårt att hitta kompetens inom IT

och då kanske man får ta in konsulter för att lösa en akut

kompetenssituation. Att man faktiskt måste ha in någon.

Arbetsgivarverket kommer att komma med en rapport snart

som handlar om kompetensbehovet till staten inom 5 till 10 år

och då har vi tittat specifikt på IT-området.

Många myndigheter som vi har pratat med har lyft

just konsultfaktorn som det dubbla myntet.

Att å ena sidan är det väldigt bra att få in konsulter för

man kan få in dem ganska snabbt och ofta har de kunskaper

som man kan dra nytta av inom myndigheter. Det blir liksom en

lärandeprocess också när man tar in konsulter.

Men å andra sidan är det ju också en riskfaktor att ta in personer

som inte är anställda. Man ser att man kommer behöva

konsultväxla på sikt och att byta ut de här konsulterna mot

anställda istället. Så när vi pratar om att det kommer behövas

ännu fler som jobbar med IT framöver, så är det en faktor

som påverkar det också.

(Charlotte)

Du var ju inne på att vi idag har ungefär 13 000 anställda

inom IT i staten och den här andra rapporten

som vi också har tittat lite grann på

är från telekom- och IT-företagen.

De har spått att det faktiskt kommer behövas 70 000 nya jobb.

Det saknas några år framöver, en treårsperiod.

Vilka är alla de 70 000?

(Sofie)

Väldigt stor del. Jag tittade specifikt på de här siffrorna.

En väldigt stor del verkar handla just om utvecklingen,

alltså utvecklare, men de lyfter också de här kompetenserna

som jag var inne på med IT-säkerheten. För i och med att man

ökar både användningen av IT, vi blir mer beroende

av IT-systemen, så höjs också kraven på på ett system,

vi måste hålla en viss säkerhetsnivå.

Men de tar också upp programmerare,

både frontend och backend,

alltså både hur det ser ut och hur det fungerar.

Och ett område som jag tror kommer att komma framöver

är data-scientists, alltså dataanalytiker,

för det finns en stor potential i att använda AI mer.

Att få in den kompetensen för att höja IT-användningen

inom verksamheter.

(Charlotte)

Jag tänkte fråga dig om det där med med AI, hur den ser ut.

Hur är utvecklingen just med AI och IT framöver?

(Sofie)

Det är svårt att svara på den frågan därför vi vet fortfarande inte

änden på potentialen som finns med AI.

Vi vet att vi kommer att kunna lyfta verksamhet jättemycket,

men precis hur vi kommer kunna göra det och vad det betyder

för vilken kompetens vi kommer behöva för att komplettera AI:n,

det vet vi inte än, men jag menar det är många myndigheter

som använder det här på något sätt redan idag.

Om du till exempel har fyllt i Försäkringskassans ansökning

om VAB någon gång, så har du mött AI. För det sker

automatiserat. Det är en automatiserad beslutsprocess.

Och det är fler myndigheter som använder det på det sättet.

(Charlotte)

Ja, och det använder vi även på Arbetsförmedlingens

webbplats när det gäller att räkna ut olika stöd och så vidare

som arbetsgivare kan ta hjälp av.

Men om vi ska titta på alla de här personerna som nu behövs

för framtiden... Du sa brist, att det är en brist, vi behöver bli fler

som jobbar med IT i staten, men även generellt i Sverige.

Vad är det då för utbildningar och kompetenser man behöver?

(Sofie)

Ja, tittar vi på staten, så är det ju så att för att få

ett statligt jobb krävs det oftast någon form av

eftergymnasial utbildning. Vi har höga krav inom staten.

Men inom IT-området så är det min bild att det inte är en specifik

utbildning du behöver ha, utan det räcker att du kan styrka

vilken kompetens du har.

Men det handlar ofta om utvecklare, som vi har varit inne på,

och då behöver du ha någon form av utbildning inom det

området som som rör sig dit.

Men vi kan också se hur statistiken ser ut för dem

som jobbar med IT i staten idag, att det kanske är många

som har gått in på en tjänst och sen har de liksom lärt sig

efter hand, så jag tror inte man ska stirra sig blind på

att jag måste ha den här utbildningen för att komma in

inom statlig verksamhet, utan IT kommer att funka bra

och sen kan man utveckla sig under arbetslivet. Och

så tror jag att vi behöver tänka allihop egentligen. Det gäller

inte bara IT, även om det kanske går lite snabbare där.

(Charlotte)

Ja, och i och med att IT idag handlar inte om att sitta

bakom en skärm hela tiden och programmera eller bara jobba

med teknik, utan det handlar ju mycket också om hur du...

Jag tänker på mjuka kompetenser.

Jag tänker på att man ska kunna kommunicera och man ska

kunna utveckla tjänster som är användarvänliga.

Det pratade du om också. Så man behöver kanske ha

fler kompetenser som är bra att ta med in, inte bara IT.

(Sofie)

Bra att du tar upp det, för det var också en slutsats

vi hittade när vi jobbade med den här rapporten.

Att många myndigheter pratar om framtidens kompetensbehov

egentligen på två sätt. Det ena är just detta att man kommer

att uppvärderas soft skills och att det kommer vara viktigare

att just kunna ha det här strategiska tänkandet.

Att man ska kunna prata med andra kompetenser,

så att man inte ska vara alldeles för stuprörsaktig.

Och den andra delen var just att man kommer att leta efter

kombinationskompetenser. När de säger kombinationskompetenser

så handlar det kanske inte om att man behöver ha

två examina utan snarare att man ska ha...

De kommer att leta efter utredare med bra IT-kompetens

eller jurister som har IT-kompetens och då är det genomgående

att det de framförallt kommer att söka är kompletterat

med någon form av IT eller att man är IT-specialist och

så har man också goda juridiska kunskaper.

Just för att man ska kunna funka på flera delar i verksamheten.

(Charlotte)

Då tänker jag direkt på alla som idag kanske har lämnat en bransch

som faktiskt varit hårt drabbade under pandemin.

Och då har vi både inom handel, inom turistnäringen,

inom kulturbranschen, där man har en typ utav kompetens

och kanske också har lite IT.

Man kan komplettera med en kortare utbildning.

(Sofie)

YH-utbildningar är jättebra, just för att få väldigt arbetsmarknadsnära

kunskaper som vi vet det finns stor efterfrågan på, så absolut.

Det finns en jättepotential där.

(Charlotte)

Du nämnde också att det inte alltid är den formella kompetensen

med högskolepoäng som är det avgörande, men att man behöver

ha en viss utbildning. Men det kanske inte alltid är fyra års

utbildningen på högskolan?

(Sofie)

Nej, man kan tänka på att när man söker jobb

inom statlig sektor.... Vi anställer ju på "förtjänst och skicklighet",

kallas det. Förtjänst innebär vana, erfarenhet och anställningstid

i staten, så det är meriterande om du har jobbat inom statlig

verksamhet tidigare.

Och med skicklighet menar vi lämplighet, alltså teoretisk

eller faktiskt utbildning och yrkeserfarenheter.

Står det en annons att du ska ha fem års utbildning

inom det här området, då behöver du uppfylla det kravet.

Men står det att det är meriterande om du har pluggat

den här saken, då är det bara att söka. Så länge du kan uppfylla

skall-kraven, behöver det inte vara stängt.

(Charlotte)

Så det gäller verkligen att läsa annonserna väldigt ordentligt.

Vad är krav och vad är meriterande?

Och se vad man uppfyller där.

(Sofie)

Och också verkligen trycka på sådant som är krav.

Du behöver kunna visa det i ditt cv och ditt brev att du uppfyller

just de kraven, annars är risk att du inte blir kallad till intervju.

(Charlotte)

Nej, just det. Men också att man inte missar. Att man

bara per automatik tänker att "det där kan inte jag söka",

utan att man verkligen kollar igenom där ordentligt.

Jag tänkte gå in på det här med att slå hål på myter,

som man kanske har inom IT. Vilka det är som jobbar.

Är det bara unga som är intresserade av IT?

(Sofie)

Det tror jag absolut inte, utan tvärtom ser vi att det är ganska

många som är just de här specialisterna som har arbetat

ett bra tag och kanske kompetensutvecklat sig under arbetslivet

och fått den erfarenheten, men det är klart att det fortfarande är

en hyfsat ung bransch. Ska vi prata fördomar så är det ju ett

problem att könsfördelningen ser ut som den gör.

Ungefär 29 % är kvinnor i branschen idag, något fler inom staten,

runt 35 % ungefär är kvinnor inom IT-utveckling.

Och det är klart att det är en fördom som vi borde jobba för

att faktiskt ändra, för det finns en viss sanning i den.

(Charlotte)

I och med att du har pratat om den här bredden nu också

så behövs det ju en bredd både inom olika kompetenser,

inom ålder, inom olika branscher. Så vi behöver bli fler då,

helt enkelt.

(Sofie)

Men jag tror inte att det är ett problem

som vi kommer att lösa med rekrytering,

utan det börjar väldigt tidigt i åldrarna, egentligen.

Det stora problemet är att vi har en mismatch i vilka som går in

på de här utbildningarna på högskolan. Det är många fler killar

som är intresserade av IT-relaterade saker.

Det är fler killar som sitter och spelar och blir duktiga på

och behärskar den här världen. Innan vi bryter den trenden,

tror jag vi kommer ha svårt att komma till rätta med

den skeva könsfördelningen i branschen också.

(Charlotte)

Vad tror du det beror på att det inte är fler tjejer?

För vi vi ser ju ändå att det är blir fler inom gamification

som är tjejer. Vad är det som behövs, tror du, för att

det ska bli fler tjejer och kvinnor som söker sig till IT?

(Sofie)

En jättesvår fråga. Det handlar mycket om förebilder, tänker jag,

och hur vi pratar med våra barn, alltså vilken vilken typ av yrken

lägger vi fram? Det är jättelätt att hamna i stereotyper,

även om man är ganska medveten.

Så det tror jag mycket på. Och att skolan också måste ta

ett ansvar för att att säkerställa en god lägstanivå för alla.

Särskilt för barn och ungdomar som kommer från hem

där man kanske inte heller har tillgång till teknik på det sättet.

Det är ju den aspekten i det här också.

(Charlotte)

Nu har vi belyst det här med könsperspektiv,

genusperspektivet, kvinnor och män inom branschen.

Men jag tänker också på ålder. Vi pratar ju om

att det kanske är en ung bransch, men att man behöver ha

den här erfarenheten. Vad skulle du jag säga?

Jag tänker på personer som kanske är en bit upp i ålder

och har mycket livserfarenhet. Kan de utbilda sig inom IT?

(Sofie)

Absolut. Jag tror, som vi var inne på tidigare, att det finns

en jättepotential i att göra det, och då ska man inte se det

som att man sadlar om, utan snarare som att man breddar

sin kompetens och att det faktiskt kommer att vara ett stort värde

att ha båda de här perspektiven.

Så absolut, men att man då ska titta på vilket område

är det som jag är intresserad av? Inte bara tänka IT,

utan vad är det? Är det användbarheten? Är det hur det ser ut?

Vad är det som jag går igång på och välja någon utbildning

utifrån det.

(Charlotte)

Jag tänker också på att vi pratar om att det finns så många

olika typer av yrken inom det här yrket.

Att till exempel design kanske inte är det man tänker på

i första hand. Men användbarheten och design är ju

jätteavgörande när du ska gå in på en webbplats, för att du

ska förstå, för att det ska vara lätt att använda. Där behövs

otroligt mycket kompetens både inom beteende,

men också i design.

(Sofie)

Absolut, det gör det verkligen.

(Charlotte)

Det är som sagt många tjänster som ska tillsättas,

både i staten, men även i övrigt.

Hur ska man då gå till väga? Vad har ni för plan?

(Charlotte)

Vad vi har för plan? Som jag var inne på tidigare,

från arbetsgivarhåll är det svårt att ha en plan för att öka...

Problemet är att utbudet är för lågt i förhållande till den efterfrågan

som finns, så jag tror att det är klart att vi som arbetsgivare

kan ligga på i att här behövs det mer kompetens. Vi kan påtala

det i olika sammanhang vi är med i.

Men sen handlar det mycket om att öka unga människors

och personer som är i yrkeslivets bild av branschen

och deras intresse för att söka de här jobben,

och söka utbildningarna framförallt, för jobben finns.

Det är inte det som är problemet, utan det är att vi inte har

tillräckligt med kompetenta personer som kan tillsätta tjänsterna.

(Charlotte)

Ja, arbetsmarknaden är ju helt klart god både nu och

framöver, så det är ett yrke värt att satsa på, kan man säga.

(Sofie)

Absolut. Och jag kan lägga till att med statlig sektor

finns det förutom de här interna processerna som gör

att behovet ökar, även politiska uppdrag till myndigheterna

om att digitalisera. Och det kommer ju

också driva på behovet av IT.

(Charlotte)

Avslutningsvis, Sofia, varför tycker du att man ska jobba

med IT?

(Sofia)

Jobba med IT. Man ska väl jobba med IT därför att det

finns en jättegod möjlighet att förändra tillgången för människor

och att man kan underlätta för människor.

Och då tänker jag både i arbetsvardagen, för alla som jobbar

på arbetsplatser, men också för medborgare när det kommer

till staten.

Jag menar om vi har ett jättebra system för att söka VAB,

till exempel, eller för att söka sjukersättning, så kommer det

vara tidsbesparande och det blir enklare för medborgarna.

Det finns jättegoda möjlighet att påverka.

(Charlotte)

Har du någon egen favorit-IT-tjänst

som du använder väldigt mycket?

(Sofia)

Det skulle vara vabben då, kanske, eftersom jag har småbarn.

(Charlotte)

Ett stort tack, Sofie Andersson från Arbetsgivarverket,

som jobbar med kompetensförsörjning inom staten

och är specialist inom arbetsmarknad och utbildning.

Tack för att du kom.

(Sofie)

Tack.

Vill du veta mer om alla de här jobben som finns att söka

om IT i staten, så finns det en länk i beskrivningstexten.

I samma text har vi också lagt info om YH-utbildningar,

alltså yrkeshögskoleutbildningar. De är alltifrån åtta veckor

till ett par år, så det finns verkligen utbildningar för alla.

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd.

Dagens gäst var Sofie Andersson från Arbetsgivarverket.

Tekniker PG Nordström och jag heter Charlotte Lindman.

Har du tankar och funderingar på vad vi ska prata om

i jobbpodden? Skriv då till podcast@arbetsformedlingen.se

Det här avsnittet producerades våren 2021. Vi hörs!

(glad musik)