Nästa sändning -

Visa alla kommande sändningar

Ålder och arbetsmarknad

Att prata om ålder och arbetsmarknad är viktigt ur flera olika perspektiv. I det här avsnittet har jag ett samtal med Jesper Olsson från Novare om detta viktiga ämne!

Textad version