23 april 13:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Anställa med lönebidrag

Vad innebär det att anställa en medarbetare med lönebidrag? Vilket stöd kan Arbetsförmedlingen hjälpa mig med när jag är intresserad? Robin Lindblad jobbar med lönebidrag på Arbetsförmedlingen. Här berättar han om vad lönebidrag är för något och hur det går till från intresseanmälan till anställning.

[Musik]

[Miranda Nour Forsberg]

Du kan hitta oanad kompetens

och ge din nya medarbetare rätt förutsättningar

att prestera bra genom att anställa med lönebidrag.

Vill du veta vad det innebär och hur det går till?

I det här avsnittet får du höra arbetsförmedlaren Robin Lindblad,

som är specialist på lönebidrag,

berätta vad anställningen med lönebidrag innebär

och hur du som arbetsgivare kan lyckas med det.

Det här är Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd,

med mig, Miranda Nour Forsberg.

[Musik]

[Miranda]

Välkommen till arbetsgivarpodd, Robin.

[Robin Lindblad]

Tack så mycket.

[Miranda]

Du jobbar på Arbetsförmedlingen som arbetsförmedlare,

och du jobbar med lönebidrag dagligen.

[Robin]

Precis.

[Miranda]

Och det är därför du är här idag,

för att berätta för oss hur det funkar

med att anställa med lönebidrag.

[Robin]

Jajamen.

[Miranda]

Och då tänker jag, Robin, ställa första frågan,

och det är, vad innebär det att anställa med lönebidrag?

[Robin]

Det är ett anställningsstöd som vi har

specifikt när man vill anställa en person

som har funktionsnedsättning,

som medför en nedsatt arbetsförmåga

i förhållande till det arbete som man ska utföra.

[Miranda]

Och när ska man som arbetsgivare välja

att anställa med lönebidrag istället för något annat?

[Robin]

Det är specifikt ifall man har en person

som är aktuell för tjänsten,

men när det finns en funktionsnedsättning

som gör att det kommer behövas anpassningar,

eller att det finns saker

som personen inte kan göra av arbetsuppgifterna.

Då kan Arbetsförmedlingen vara med och kompensera för det,

och göra en överenskommelse om

vad vi ska kompensera för och hur stor del,

så att arbetsgivaren kan fokusera mer

på kompetensen hos personen och det som man kan utföra.

[Miranda]

Vad är det man egentligen gör inför en anställning med lönebidrag?

[Robin]

Då gör vi någonting som kallas för en arbetsanalys.

Då går vi igenom hur hela anställningen

och arbetsuppgifterna kommer att se ut

tillsammans med arbetsgivaren

och personen som ska anställas,

och sedan kommer vi fram till gemensamt

vilka delar i anställningen som personen inte kommer kunna utföra,

eller som behöver vara i anpassad form.

Och så kompenserar vi

för lika stor del av lönekostnaden för arbetsgivaren.

[Miranda]

Just det. Och då gör man, sade du, en arbetsanalys?

Vad är det?

[Robin]

Då går man igenom allting som anställningen ska innehålla

och ställer det mot den här personens

medicinska situation och funktionsnedsättning.

Och ser var det finns saker i den här anställningen

som personen inte kommer kunna utföra,

eller där vi måste komma överens

om att göra på något annat sätt.

Kanske ta bort vissa delar,

eller att personen får en utökad tidsåtgång i arbetet,

eller gör på ett annat sätt än vad den övriga personalen gör.

[Miranda]

Och då behöver alltså personen på något sätt

styrka sin funktionsnedsättning? Eller hur funkar det?

[Robin]

Precis. Personen i fråga måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen

och måste också ha aktuella medicinska underlag,

som finns i våra system,

så att det är styrkt att personen har den här funktionsnedsättningen.

[Miranda]

Jag hör att vi använder ordet anpassning.

Vad innebär egentligen anpassning?

[Robin]

Att man gör om någonting, kan man säga.

Att man gör om någonting

så att det kommer fungera med det här arbetet

för den här personen som man vill anställa,

och också för arbetsgivaren.

[Miranda]

För att kunna förstå det här lite bättre

så tänker jag att du ska berätta för oss lite

hur det funkar med den här anpassningen i olika situationer.

Och jag har några exempel åt dig.

Jag kommer ge dig några situationer

och då får du ge mig ett exempel på en anpassning

man kan göra här.

[Robin]

Javisst.

[Miranda]

Då har jag mitt första exempel, och det är:

"Jag har en matbutik och har en medarbetare med ADHD.

Hon är glad, social och jättebra mot kunderna,

men när det gäller att inventera och ta hand om kassan

så blir det många gånger fel.

Hur kan vi hjälpa eller anpassa för henne i arbetsuppgifterna

så att hennes styrkor också tas tillvara?"

[Robin]

I det här fallet skulle det kunna gå till så

att vi gör en överenskommelse om att vi helt enkelt

tar bort de delarna i arbetstiden

som utgörs av kassaarbetet och inventeringen,

eftersom det är just det som inte riktigt fungerar.

Där skulle det förmodligen gå till så

att vi kommer överens om hur stor del av arbetet

utgörs av kassaarbete och inventering.

Låt säga att det är 40% av arbetstiden.

Då gör vi en överenskommelse om att vi tar bort de delarna,

så att hon kan fokusera på de grejerna som hon kan göra.

Och sedan kompenserar vi med lika stor del, det vill säga 40%,

som vi betalar tillbaka av lönekostnaden

och alltså kompenserar för.

[Miranda]

Det betyder då att man kompenserar arbetsgivaren

för den delen som en kandidat inte behöver utföra,

alltså arbetsuppgifterna som inte behöver utföras

av den kandidaten.

[Robin]

Precis, som man inte kan utföra,

eller saker som måste vara i en anpassad eller annan form.

[Miranda]

Just det.

Okej, men då går vi på mitt nästa exempel:

"Jag har en kandidat som har hörselnedsättning

som påverkar personen i sitt arbete.

Kan Arbetsförmedlingen hjälpa oss på något sätt

för att anpassa i arbetsuppgifterna?"

[Robin]

I det här fallet så skulle jag tänka

att jag skulle remittera till de på Arbetsförmedlingen

som jobbar specifikt med hjälpmedel,

och att någon av dem får utreda om det finns något arbetshjälpmedel

som skulle kunna sättas in till arbetsgivaren.

Så att det skulle kunna fungera bättre

och kompensera för den nedsättningen som finns.

Eventuellt så kan det hända

att det fortfarande finns en funktionsnedsättning.

Att man kanske måste anpassa arbetstempot

för den här personen, skulle kunna vara ett exempel.

Så då skulle vi förmodligen kunna gå in med ett lönebidrag

och kompensera för någon del av arbetet också,

utifrån vad arbetsanalysen visar.

Då skulle vi kunna parallellt gå in med hjälpmedel,

alltså arbetshjälpmedel,

och lönebidrag, och ha dem samtidigt i det här fallet.

[Miranda]

Det låter som att man kan använda hjälpmedel och lönebidrag,

kombinera de två för att det ska kunna funka.

[Robin]

Precis, det är väldigt vanligt att man gör så.

[Miranda]

Just det. Så bra.

Då går jag in på mitt tredje exempel här:

"Det är så att jag har en kandidat

för ett administrativt arbete men som har besvär med ischias.

Han klarar annars arbetsuppgifterna helt utan problem.

Vad kan Arbetsförmedlingen göra här för att anpassa?"

[Robin]

Här skulle jag tänka att vi faktiskt inte går in

med något lönebidrag överhuvudtaget,

för det finns ingenting att kompensera för.

Arbetsanalysen visar ju som du säger

att personen kan utföra allting i arbetet.

Vi har alltså ingenting att kompensera för.

Däremot kan det hända att det är aktuellt

med arbetshjälpmedel

så att det framöver inte ska eskalera

och bli kanske någonting värre av det.

Här skulle vi nog tänka att vi remitterar

till de som jobbar med hjälpmedel,

och att de kan se över

om det exempelvis kan vara aktuellt med en ergonomisk stol

som fungerar för den här personen.

[Miranda]

Just det. Alltså, i kontakt med Arbetsförmedlingen

så kan man då göra en bedömning

om det är ett lönebidrag som gäller här,

eller om det är ett arbetshjälpmedel?

Eller om man ska kombinera de två?

[Robin]

Alldeles riktigt. Man vet alltså inte från början.

Det är det som arbetsanalysen ska visa,

vad det är för någonting som är lämpligast

att vi går in med och kompenserar för,

så att arbetet ska fungera för den här personen.

[Miranda]

Och det är som sagt, allt är för att det ska vara fungerande

för personen ifråga som jobbar?

[Robin]

Ja, helt riktigt.

[Miranda]

Tack. Det här, som sagt,

låter som att det är väldigt individuellt,

och det är olika stöd som ges

beroende på individen och det individuella behovet.

[Robin]

Ja, helt riktigt.

Kompensationsnivån och bidragsnivån i ett lönebidragsärende

kan vi naturligtvis aldrig säga i förväg,

utan det är först efter vi har gjort den här arbetsanalysen

som vi vet det.

För vi ska ta den här individuella anställningen ifråga

och ställa den mot en individuell person,

som har sin funktionsnedsättning

och sin medicinska situation,

och se exakt vad vi behöver kompensera för.

Vad som måste vara i anpassad form

eller vad personen inte kan utföra.

Och det innebär naturligtvis

att det blir individuellt satta lönebidrag i samtliga ärenden.

[Miranda]

Det låter logiskt.

[Robin]

Ja.

[Miranda]

Finns det några krav då som arbetsgivaren behöver uppfylla

inför anställning med lönebidrag?

[Robin]

Dels så måste man vara registrerad som arbetsgivare

hos Skatteverket, även hos Arbetsförmedlingen.

Man får inte ha några betydande skatteskulder.

Man måste kunna betala ut lön elektroniskt,

och så måste man erbjuda lön som om man har kollektivavtal

även om man inte har det.

Och så måste man också ha antingen kollektivavtal

eller motsvarande försäkringar som kollektivavtal.

[Miranda]

Vilka försäkringar pratar vi om då, motsvarande kollektivavtal?

Finns det något särskilt?

[Robin]

Då är det framför allt Fora Försäkring som man måste ha.

Och i de fall som det är en tjänsteman vi talar om

och man inte har kollektivavtal,

då måste man även teckna

en tjänstepensionsförsäkring med 4,5% premie.

[Miranda]

Okej. Och om jag nu som arbetsgivare

tycker att det här med försäkringar låter väldigt komplicerat,

kan jag få hjälp med att ta reda på vilka som gäller?

[Robin]

Ja, absolut. Då kontaktar man

Arbetsförmedlingen för arbetsgivare på telefon.

Och telefonnummer och kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Så kan man få svar på det.

[Miranda]

Och du nämnde det här med lönen.

Hur tänker man kring det?

Är det precis som vilken lön som helst eller något särskilt

om man får en anställning med lönebidrag?

Hur funkar det?

[Robin]

Man ska alltså erbjuda lön

som om personen inte hade haft den här funktionsnedsättningen.

Det är det som är hela poängen,

att vi kompenserar för det som personen inte kan göra

eller som måste vara i anpassad form.

Men lönen ska man sätta som om personen

hade varit vem som helst som anställs.

Och lönenivån, den bestämmer heller inte vi,

utan den ska man sätta som om man hade haft kollektivavtal,

även om man inte har det,

och kvalificerar via Fora Försäkring istället,

så är det viktigt att man får en avtalsenlig lön.

Och i varje enskilt lönebidragsärende

så gör vi också någonting som kallas för ett samråd

med det fackförbundet som har yrkesområdet i fråga,

och de uttalar sig och skickar in ett yttrande.

[Miranda]

Alltså, lönen är precis som vilken lön som helst

som man går in med på ett lönebidrag.

Och sedan gör Arbetsförmedlingen en bedömning

om vilken anpassning man behöver gå in med,

och där går kompensationen tillbaka till arbetsgivaren.

[Robin]

Helt riktigt.

[Miranda]

Då har jag förstått. Vad bra.

Och då tänker jag att om arbetsgivaren,

eller kan arbetsgivaren göra något själv

för att kunna skapa goda förutsättningar

för att påskynda den här handläggningen av ärendet för lönebidrag?

[Robin]

Framför allt förbereda de delarna som vi har pratat om nu innan.

Att man ser till att man har kollektivavtal,

eller att man har redan motsvarande försäkringar

så att man inte behöver teckna dem under handläggningstiden.

Att man redan har kollat upp vilken lön det är som gäller

för det här yrkesområdet.

Det kan korta ned anställningstiden.

[Miranda]

Alltså, har man förberett så mycket som möjligt i början

så går det mycket fortare

att handlägga ett lönebidragsärende?

[Robin]

Ja, precis.

Och man kan också kolla med den här personen som man vill anställa

och be den personen kolla upp med Arbetsförmedlingen

om det finns tillräckliga medicinska underlag.

Om de till exempel är tillräckligt nya för att kunna styrka

den här funktionsnedsättningen,

eller om vi skulle behöva ta in nya medicinska underlag.

[Miranda]

Vem är det som ansvarar för att det här medicinska underlaget

finns hos Arbetsförmedlingen?

[Robin]

Dels så är det den enskilde som ansvarar för

att informera Arbetsförmedlingen

om att det finns en funktionsnedsättning,

alltså att det finns en medicinsk situation

och att det är aktuellt att ta in medicinska underlag.

Därefter så är det Arbetsförmedlingen

som tar in de här medicinska underlagen från vården.

Men den enskilde måste då också kunna uppge en vårdkontakt,

för det måste finnas en etablerad vårdkontakt redan,

som vi kan begära in underlagen från.

[Miranda]

Hur funkar det då med sekretess i det här fallet?

Kan Arbetsförmedlingen prata öppet med arbetsgivaren

om den enskildas funktionsnedsättning,

eller var går gränsen?

[Robin]

Nej, utan egentligen bara om det som den enskilda personen

har gett sitt medgivande till att vi ska prata om.

Och ofta faller det sig naturligt

vad det är för någonting i den här arbetsanalysen

som vi behöver prata om.

Men om det skulle finnas någon del

i den medicinska situationen hos den enskilde

som personen inte vill att vi ska prata om,

då får vi inte göra det.

[Miranda]

Så det är egentligen bara det som den enskilde

ger sitt godkännande för att man pratar om

som blir underlag för ett lönebidrag?

[Robin]

Ja, precis.

[Miranda]

Så om man inte berättar om

någon annan funktionsnedsättning man har

så blir inte den anpassad heller, kan jag tänka mig.

[Robin]

Nej, då blir det ju väldigt svårt att ta hänsyn till det.

Om jag som jobbar med lönebidrag

inte får samtalen med arbetsgivaren

om en specifik del av funktionsnedsättningen,

då blir det ju väldigt svårt att göra överenskommelse om anpassning.

Så den delen utesluts då ur arbetsanalysen.

[Miranda]

Ja, precis. Så då kan man vara trygg som arbetssökande i det här

att Arbetsförmedlingen endast pratar om det

som man ger godkännande för?

[Robin]

Ja, helt riktigt.

Och självklart är det också så

att vi får inte berätta för arbetsgivaren vad det står

i de här medicinska underlagen som vi har i våra system.

[Miranda]

Om jag nu som arbetsgivare är intresserad av

att anställa med lönebidrag, hur går jag till väga?

[Robin]

Då går man in på Arbetsförmedlingens hemsida

och gör en intresseanmälan.

Man klickar sig vidare från delen där det står "För arbetsgivare".

Så gör man en intresseanmälan där,

och då tar vi emot en intresseanmälan,

och då börjar handläggningsprocessen och man kommer bli kontaktad.

[Miranda]

Och nu tänkte jag gå in på min sista fråga,

men ändå en väldigt viktig fråga.

Om jag är en arbetsgivare som vill anställa,

vad vinner jag på att anställa med lönebidrag?

[Robin]

Dels att man kan få en större mångfald på arbetsplatsen,

men jag skulle säga framför allt

att man kan fokusera på kompetensen, rätt person på rätt tjänst,

och inte se en eventuell funktionsnedsättning som finns,

därför att där kommer vi kunna vara med och kompensera.

[Miranda]

Jättebra, det ger ju förutsättningarna för att

verkligen fokusera på kompetensen.

[Robin]

Precis, fokusera på det som personen kan.

[Miranda]

Och nu slutligen så tänker jag,

har du något sista ord som du vill lyfta fram,

någonting som du vill skicka med arbetsgivare

som nu är intresserad av att anställa med lönebidrag?

[Robin]

Förbered gärna så mycket som möjligt

av det som vi har pratat om tidigare,

så förkortar det handläggningstiden.

Och kom ihåg också att man måste kunna inkomma

med ett anställningsavtal som täcker in lönebidragsperioden,

inom en månad från startdatumet på anställningen.

[Miranda]

Jätteviktigt också.

[Robin]

Och också att det här gäller enbart för nyanställningar.

[Miranda]

Tusen tack, Robin, för att du kom hit

och berättade för oss om hur det funkar

att anställa med lönebidrag.

[Robin]

Tack så mycket.

[Miranda]

Och vill du veta mer om att anställa med lönebidrag

så kan du gå in på arbetsformedlingen.se

och söka på "lönebidrag".

Där hittar du både information och en intresseanmälan

ifall du är intresserad av att anställa.

[Musik]

[Miranda]

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd

med Robin Lindblad och mig, Miranda Nour Forsberg.

Tekniker för avsnittet var Sylvester Gyan.

Det här avsnittet producerades hösten 2021.

Kom ihåg att prenumerera på podden för att ta del av nästa avsnitt.

[Musik]