Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar

Återrapportering till regeringen 15 februari 2023

Arbetsförmedlingen återrapporterar med anledning av uppdragen i regleringsbrevet år 2022 om Jobb för ungdomar och om Sommarjobb för ungdomar. Rapporten är en delredovisning av hur kommunerna har använt medlen.

Mål och målgrupp för projektet ungdomsjobb 2022

Projektet Ungdomsjobb 2022 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar) har haft som mål att ännu fler ungdomar skulle få möjlighet att få ett ungdomsjobb.

Målgruppen för Sommarjobb för ungdomar var de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattades av det kommunala aktivitetsansvaret.

Målgruppen för Jobb för ungdomar var de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 2021 eller 2022 avslutade sin gymnasieutbildning och ungdomar som var föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Framför allt skulle kommunerna vända sig till de ungdomar som kunde ha svårt att ordna ett jobb på egen hand.

Samarbete med kommuner

Arbetsförmedlingens samarbete med Sveriges kommuner har inneburit att kommunerna har skapat tidsbegränsade anställningar för unga som finansierats av Arbetsförmedlingen. Medlen har främst använts till lön för arbete i den kommunala verksamheten där kommunen är arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. En mindre del har använts för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna ungdomsjobben.