Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar

Återrapportering till regeringen 2022-05-18

Arbetsförmedlingens projektet Ungdomsjobb 2021 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar) har haft som mål att ännu fler ungdomar skulle få möjlighet att få ett ungdomsjobb.

272 kommuner har haft sommarjobbare och/eller Jobb för ungdomar inom ramen för Ungdomsjobb 2021. 2 731 unga hade Jobb för ungdomar, varav 43 procent gick till flickor och 57 procent till pojkar. 12 686 unga hade Sommarjobb för ungdomar, varav hälften gick till flickor och hälften till pojkar. 

Arbetsförmedlingen har betalat ut 107 miljoner kronor till kommunerna för Sommarjobb för ungdomar och drygt 134 miljoner kronor för Jobb för ungdomar.