Effekter av investeringar, regleringsbrev 2022

Återrapportering till regeringen 2023-02-28

Rapporten redovisar vilka effektiviseringar som uppnåtts, utifrån de effektiviseringsinsatser som genomförts de senaste tre åren. Nyttorealisering ingår i redovisningen.

Här satsar vi på utveckling

Utvecklingen som genomförts de senaste åren omfattar flera olika områden där den största nyttorealiseringen handlar om kundnytta, tidsbesparing och god förvaltning. De största utvecklingssatsningarna är: Införande av det nya besluts- och ärendehanteringssystemet BÄR, Kanalförflyttning till digitala kundflöden och kundmöten samt digital infrastruktur för externa aktörer.

Självservicetjänster effektiva

När det gäller nyttorealisering så har de två sistnämnda utvecklingssatsningarna (2 och 3) realiserat nyttor enligt förväntan. Utifrån det beslutsunderlag (business case) som togs fram för kanalförflyttningen har nyttor realiserats enligt beräkningar för effektivare samtal med kund, ökad andel självservice och digitalisering i inskrivning. Det har dessutom blivit en kraftig minskning av tiden som läggs på att stötta arbetsgivare i rekryteringsarbete, tack vare bland annat utvecklade självservicetjänster för arbetsgivare. Minskningen av tidsåtgång för handläggare som stöttar arbetsgivare syns i analyser av Arbetsförmedlingens prestationer i årsredovisningen.