Öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Återrapportering till regeringen 27 mars 2024

Den 15 juni 2023 gav regeringen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att implementera den myndighetsgemensamma planen för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Tre utvecklingsområden

Det myndighetsgemensamma arbetet utgår från tre utvecklingsområden:

  • likvärdigt bemötande
  • likvärdig tillgång till insatser
  • information och kommunikation

Likvärdigt bemötande

Inom utvecklingsområdet likvärdigt bemötande har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket inventerat vilka kompetensutvecklingsaktiviteter som finns på myndigheterna och som kan bidra till likvärdigt bemötande.

Likvärdig tillgång

Inom utvecklingsområdet likvärdig tillgång till insatser har arbete påbörjats med att kartlägga vilka insatser, åtgärder eller stöd som finns på respektive myndighet samt att konkretisera hur uppföljning av tillgången till insatser ska ske.

Information och kommunikation

Inom utvecklingsområdet information och kommunikation har gemensamma budskap att använda i kommunikationen med målgruppen formulerats.