Pressmeddelande, 12 mars 2019

Stark arbetsmarknad – fördel unga

Arbetsmarknaden är fortsatt stark i februari och arbetslösheten sjunker, främst bland ungdomar. Både kvinnor och män har lägre arbetslöshet jämfört med för ett år sedan.

Arbetslösheten låg i slutet av februari på 5,8 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med februari 2018. För kvinnor låg arbetslösheten på 5,8 (6,0) och för män 5,7 (6,0). För ungdomar sjönk arbetslösheten med 0,4 proentenheter, från 6,2 till 5,8 procent.

Kort om februari 2019, Stockholms län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2018)

 • 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 69 602 personer (71 397).
 • 5,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 6 499 personer (7 000).
 • 43 489 personer var öppet arbetslösa (44 360).
 • 26 113 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 037).

 • 5 167 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 003).

 • 5 657 personer fick arbete (6 386).
 • 5 426 personer varslades om uppsägning (562).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för mars publiceras den 15 april kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Jacob Grönlund, arbetsmarknadsanalytiker,  010-488 17 98
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58