Pressmeddelande, 10 mars 2022

Rekordstort antal lediga jobb

Nyanmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen var i februari 198 000. Det är nästan 90 000 fler än i februari 2020.

I slutet av februari var 364 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är närmare 13 000 personer färre än samma månad för två år sedan. Arbetslösheten ligger nu på 7,2 procent vilket kan jämföras med 7,4 i februari 2020 då pandemin började.

Samtidigt är antalet nyanmälda lediga jobb rekordstort. Efterfrågan är allra störst inom företagstjänster men också inom branscher som drabbats hårt av pandemin, såsom hotell och restaurang och handeln. Även inom vården är efterfrågan fortsatt stor.

– Arbetsmarknaden har återhämtat sig snabbt och är fortsatt stark efter restriktionerna släppte. Även om det finns en viss säsongseffekt i siffrorna ser vi att efterfågan inte verkar klinga av, säger Anders Ljungberg, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen.

Däremot har tudelningen på arbetsmarknaden ökat de senaste två åren. I februari 2022 var antalet som varit arbetslösa i 12 månader eller mer närmare 177 000, vilket är 23 000 fler jämfört med för två år sedan trots att arbetsgivarna upplever en stor brist på personal.

– Långtidsarbetslösheten ställer krav på Arbetsförmedlingen men även på de fristående aktörerna, kommunerna och arbetsgivarna. Många av dem som står längst ifrån arbetsmarknaden saknar gymnasieutbilding och därmed krävs satsningar på reguljär utbildning. Arbetsgivarna kan också behöva se över sina krav och erbjuda utbildningsinsatser på jobbet i högre utsträckning, säger Anders Ljungberg.

Kort om arbetsmarknaden i februari 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2021.

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 363 575 personer (454 278).
  • 8,9 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 42 011 ungdomar (60 931).
  • 171 913 personer var öppet arbetslösa (228 744).
  • 191 662 personer deltog i program med aktivitetsstöd (225 534).
  • 21 367 personer anmälde sig som arbetssökande (27 111).
  • 29 523 personer fick arbete (31 708).
  • 1 257 personer varslades om uppsägning (2 505).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i februari 2022.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik


Verksamhetsstatistiken för mars publiceras den 12 april kl. 6.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se