Pressmeddelande, 17 januari 2023

Rekordmånga lediga jobb under 2022

År 2022 präglades av en stark återhämtning på arbetsmarknaden.

Trots stigande energipriser, inflation och geopolitisk oro har arbetsmarknaden varit

motståndskraftig. I genomsnitt var 342 000 personer inskrivna som arbetslösa år 2022, vilket kan jämföras med ett snitt på 409 000 personer år 2021. Samtidigt har antalet lediga jobb i Platsbanken varit rekordhögt, även om antalet minskade under hösten. I snitt publicerades 168 000 nya lediga jobb per månad, jämfört med 112 000 året innan.

− Rekryteringssvårigheterna som fanns redan före pandemin har återigen blivit tydliga till följd av den snabbt ökande efterfrågan under 2022. Trots en vikande konjunktur bedöms svårigheten att rekrytera personal att bestå framöver, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Den starka efterfrågan har dock främst gynnat personer som varit arbetslösa en förhållandevis kort tid och nästan uteslutande har minst en gymnasieutbildning.

Vårt viktigaste uppdrag är att hjälpa de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och har svårast att få ett jobb. De som saknar utbildning, inte kan tillräckligt svenska eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

I slutet av december var närmare 336 000 personer inskrivna arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,6 procent.

− Vi ser att något fler är arbetslösa nu jämfört med i november. Vi bedömer också att arbetslösheten kommer att öka framöver på grund av konjunkturnedgången, säger Anders Ljungberg.  

Kort om arbetsmarknaden i december 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2021.

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 335 853 personer (370 455).
  • 8,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 38 174 ungdomar (44 354).
  • 147 384 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (180 305).
  • 155 719 personer var öppet arbetslösa (179 096).
  • 180 134 personer deltog i program med aktivitetsstöd (191 359).
  • 31 085 personer anmälde sig som arbetssökande (30 111).
  • 20 949 personer fick arbete (26 181).
  • 2 493 personer varslades om uppsägning (1 306).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i december 2022.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för januari publiceras den 14 februari 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se